Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIV, 10. MAJ 2003, ŠTEVILKA 9, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Kot bi čopič "vodeno" plaval po beli podlagi, ujel mir privezanega čolna, bohotenje šopka. Tako se kažejo slikarska dela Celjanke Ksenije Nedoh Lazič. Kot likovna pedagoginja je delala in živela v Slavonskem Brodu, pred trinajstimi leti se je vrnila domov v Maribor, kjer učencem skuša približati žarenje likovne umetnosti. Barve njenih del delujejo lirično in prosojno. Z umirjenimi odtenki prelije naglico v nostalgični trenutek, poetično meditacijo - mir.

PRESEŽKI DELAVCEV
Fani Al-Mansour, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad opisuje težave, ki pestijo poklicno in strokovno šolstvo zaradi vedno manjšega vpisa. Zato se močno spreminja položaj učiteljev. Na srednjih strokovnih in poklicnih šolah vsako leto ugotavljajo število presežnih delavcev, predvsem zaradi manj učencev, povečevanja vpisa v gimnazijske programe, zaradi čedalje manj dijakov v poklicnih šolah in posledično zmanjšanja oddelkov, fonda ur pri posameznih strokovnoteoretičnih predmetih ter praktičnem pouku. Ne morejo sprejeti dejstva, da se s problematiko presežka delavcev srečujejo le direktorji centrov ali ravnatelji. Menimo, da je to nacionalni problem ... Kliknite in preberite več!

MARKETIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Že poznate ta proces? Za nas ga je osvetlila dr. Anita Trnavčevič. Marketizacija pomeni prosto izbiro posameznika, ki je odgovoren za svoje šolanje in izobraževanje. Posameznik (starši, otrok) naj bi imel pravico do izbire šole - tako vrste šole (javna, zasebna ali s koncesijo) kot tudi do določene izbirnosti v kurikulumu. Ta širok krovni koncept izbire je v osnovi povezan z drugačnim šolstvom, ki temelji na štirih procesih: decentralizaciji, večji avtonomiji šol in s tem povezani odgovornosti ravnatelja, večji deregulaciji šolstva in financiranju "na učenca" ali "per capita" financiranju. Vas zanima več? Klik!

NADARJENI
Preberite zanimiv intervju s priznanim psihologom dr.Vidom Pečjakom, ki je velik del življenja proučeval nadarjenost. Odkriva nam, kako je treba ravnati z nadarjenim otrokom, kakšne so njihove značilnosti in vedenje, na kakšne ovire naletijo, kaj sploh je nadarjenost in talent, kako ga lahko spodbujamo itd. V Šolskih razgledih preberite še prispevke o Raziskovalni postaji Petnica, kjer pričakujejo tudi slovenske učence, o vprašanju, kdo je bister, kdaj je treba začeti drugače delati z nadarjenimi in kako, kakšna je povezava med nadarjenostjo in (ne)poslušnostjo... Skratka, ŠR v roke!

PREDŠOLSKA VZGOJA
Nives Zore, višja svetovalka za predšolsko vzgojo, nam predstavlja zanimive ugotovitve s strokovnega mednarodnega posveta o predšolski vzgoji v Opatiji. Udeleženci so izmenjali izkušnje, razmišljali o doseženih spremembah in o vpeljavi novih konceptov v predšolsko vzgojo. Zaključila je, da smo lahko pri vzgoji malčkov drugim svetel zgled. Preberete lahko tudi, kako v okviru Unicefovega projekta spodbujajo multikulturno vzgojo otrok, kako lahko gradimo ljubezen do knjige in branja ter odgovarjamo na večni zakaj.

 

Šolski razglediMETODA HALLIWICK
Delovna terapevtka Boža Madić in fizioterapevtka Klavdija Krušec nam odkrivata zdravilno moč plavanja. Metoda Halliwick omogoča najteže gibalno oviranim otrokom, da čim bolj izrabijo preostanek svoje hotne gibalne aktivnosti. Po naših izkušnjah se prav vsi otroci s posebnimi potrebami pozitivno odzivajo na učenje plavanja in druge vodne dejavnosti. Učenje plavanja je za nekatere otroke s posebnimi potrebami dolgotrajen, lahko tudi večletni proces. Pozitiven vpliv se kaže tudi pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, učnimi težavami, govornimi motnjami, vidnimi in slušnimi primanjkljaji, senzoričnimi težavami, primanjkljaji v pozornosti, primanjkljaji v percepciji ali zaznavanju. Kliknite!

Druga slika

Ne prezrite!!!

V rubriki Devetletka začenjamo z novim nizom prispevkov. Dr. vesna Požgaj Hadži bo pisala o hrvaščini kot izbirnem predmetu v devetletki, profesorica biologije in kemije Manja Kokalj pa o okoljski vzgoji.

Šola za ravnatelje bo v šolskem letu 2003/04 nadaljevala z izpeljavo Mrež učečih se šol/vrtcev.. V mreže je bilo do sedaj zajetih že več kot 70 šol in vrtcev. Poglejte razpis v novi številki Šolskih razgledov!

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v drugem obdobju osnovne šole v študijskem letu 2003/04.

Objavljamo tudi nove razpise za delovna mesta! Če iščete službo, poglejte še forum in preberite nasvete vaših kolegov.

Likovni sladokusci, pozor!!!

Še nekaj dni in začela se bodo IX. likovna prijateljevanja!

Slovenske Konjice bodo ponovno gostile slikarje z različnih koncev Slovenije.

Glavna organizatorja - časopis Novice in Radio Rogla - že pripravljata spremljevalne prireditve, da bi se umetniki med 21. in 24. majem pri njih počutili čim boljše in imeli predvsem - navdih.

Šolski razgledi tudi letos predlagamo "svojega" umetnika za ustvarjanje na konjiških likovnih prijateljevanjih - in tja se tudi tokrat odpravlja Anka Hribar Košmrl, akademska slikarka (diplomirala je tudi na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo in dolga leta poučevala na Plečnikovi gimnaziji v Ljubljani).

TwinČestitamo Sabini Rebernik, srečni izžrebanki akcije pridobivanja novih naročnikov, ki bo prejela darilni bon agencije TWin v vrednosti 50.000 tolarjev. Želimo ji nepozabno potovanje!