Tabu tema v srednji šoli

Erotika

V poplavi različnih prenov, predvsem v zadnjih desetih, petnajstih letih, se je zgodilo tudi marsikaj dobrega. Pri poučevanju slovenščine še posebej. Vse je novo. Učni načrti, način poučevanja, dijaki in s tem tudi naše letne priprave. Skozi viharje sprememb krmarimo bolj ali manj uspešno, saj zavestno iščemo dobro: v učnih načrtih, v dijakih. Večina mladostnikov bere manj, predvsem ne starejše literature. Peščica je knjižnih moljev, ostali pa so, bombardirani s številnimi informacijami, priročniki, obnovami in povzetki, se zdi, zmedeni. Predvsem pa kljub informacijskemu kaosu toliko samozavestni, da sprašujejo zakaj (Zakaj moram brati staro literaturo? Zakaj moram prebrati domače branje? Kaj mi bo to koristilo? Si bom sploh kaj zapomnil? Zakaj torej?). Tako smo učitelji književnosti vedno znova pred izzivi, kako posredovati kanon besedil, da bo všečen, in kako besedila osmisliti.

Nekaj osnov morajo usvojiti zaradi splošne razgledanosti. A samo diktat, da je to pač treba, ni dovolj. Zato smo učitelji tudi raziskovalci mladostnikovega pogleda na svet, ki se je v zadnjih letih zares spremenil. Živijo v popolnoma drugačnem času, kot smo živeli pri njihovih letih mi. In kje je zdaj tisto, kar naj spodbuja dijake k branju klasične literature? Menim, da predvsem v osebnem stiku z literaturo prek aktualizacije. Pokazalo se je, da je zelo nujna, da bi mladi bralec ob branju spoznal, da se pametni ljudje učijo tudi iz izkušenj drugih. In prebiranje literature je izkušnja. Če se zavedamo tega, se nam odprejo vrata v drug svet: v sintezo literarne izkušnje in življenja sodobne mladine. Vse to vedo predavatelji na seminarjih, snovalci splošne in poklicne mature, avtorji novih učbenikov. In od tu do vzgoje ni daleč. Ko smo se začeli tega zavedati, smo spoznali, da moramo pri poučevanju in vzgajanju poseči tudi po tabu temah. Taka tema je med drugimi erotika.

Razkril se je nov svet

V tem šolskem letu smo pripravljali dijake tretjih in četrtih letnikov za Cankarjevo priznanje na temo erotike, in sicer smo se trudili interpretirati pesmi iz zbirke Antologija slovenske erotične poezije, ki jo je uredila dr. Alojzija Zupan Sosič. Razkril se je nov svet. Koliko idej se je kresalo! Od tega, kako pesniki nekatere erotične motive vežejo na biblijske primere, do sodobnih besedil, v katerih gredo pesniki do skrajnosti in prek erotike spregovorijo o sodobnem, razčlovečenem človeku, ki mu je mar le za užitke.

Po končanem tekmovanju za Cankarjevo priznanje se mi je utrnila misel, da smo se, vključno s snovalci priročnikov za pouk književnosti, včasih bolj ali manj spretno ogibali tej temi. Razlog vidim tudi v tem, da je bila (in je še) beseda erotika večkrat zlorabljena in se je v javnosti uporabljala namesto besede pornografija, npr. erotični v resnici pornografski filmi. Zato naj na kratko povzamem lastnosti erotičnega. Erotika seže tako v duhovnost kot čutnost. Torej je erotična literatura tista, ki črpa iz človekovega seksualnega življenja, pa hkrati ohranja umetniško vrednost. Končni namen ni erotičen, je le eden izmed namenov. Dela so z erotiko prežeta. Erotični pasusi so metaforično prikriti, stilizirani. Erotika je govor z namigovanjem, govor, ki ne izgovarja do konca in krepi pričakovanja; dvoumno, privlačno, zastrto je erotično (takšno prikazovanje erotike imenujemo estetika ovinkarjenja). Erotika vzburja domišljijo …

Drdranje kočije namiguje …

V prvem letniku srednje ekonomske šole smo učitelji slovenščine izbrali novo berilo, polno žanrskih besedil, ki odpirajo tabu teme: kriza osebne identitete, Dim Zupan, Leteči mački … Za domače branje smo izbrali Princesko z napako Janje Vidmar. Poleg drugih tem smo ob prebiranju romana spregovorili o erotiki. In zopet ugotavljali, da je od okolja in okoliščin odvisno, kako mladi odraščajo in kdaj prehitro dozorevajo.

Erotiki v literarnih besedilih se ni smiselno ogibati. Naj naštejem vsaj nekaj takih besedil. V prvem letniku Visoka pesem, odlomek, ko zaročenec opeva zaročenkino lepoto zelo intimno, z opisovanjem delov telesa. Kako stopnjuje dramatično napetost? Je dosežen učinek na bralca in ustrezno podana ljubezenska strast? Bi tudi sodobna mladina tako dvorila? Kaj je danes pojem ljubezni in s čim bi mladenič danes laskal mladenki? Kaj pa Boccaccio? …