Sizifovo delo

Uvodnik

Spet je tu čas NPZ-jev. Ves teden obsednega stanja, nešteto ur priprav za organizacijo in izpeljavo, zbranih nepregledno število soglasij, kupi praznega papirja in plastičnih vrečk, ogromno ur nadomeščanja pouka učiteljev, ki so »pazniki« pri izpeljavi. /…/

Kakršno koli razvrščanje šol, odkrito ali prikrito, glede na rezultate je sicer v nasprotju z zakonom – pa kaj! Saj v zdajšnjem sistemu ni pomemben človek, niti ni pomembno upoštevanje zakonov, pomembno je le neomejeno izkoriščanje človeških virov, tekmovalnost z izločanjem manj uspešnih, merilo vrednosti je človekovo premoženje, pomembno je znajti se (ne nujno po pošteni poti). In znajdejo se tudi učenci. Le kako bi jim lahko očitali neresen pristop, ko pa preverjanje zanje nima uporabne vrednosti. Kot povratna informacija, ki učenca in šolo rangira na neki lestvici neznancev? Kaj se je pričakovalo, da zna in česa ni znal? Lepo vas prosim, koga pa to zanima! /…/

Najprej, seveda, začudi dejstvo, da vlada z varčevalnimi ukrepi ni posegla na to področje, ki je po mojem mnenju izjemno razkošno, če že ne kar razsipno. Kljub trudu nisem še nikjer zasledila podatka, koliko nas NPZ vsako leto stane: predvidevam, da so za svoje delo plačani sestavljavci nalog ter svetovalci pri prilagoditvah nalog za učence s posebnimi potrebami, grafični oblikovalci, tiskarji, tonski mojstri in bralci besedila za izdelavo CD-ja za preverjanje slušnega razumevanja pri angleščini, recenzenti, distributerji, Zavod RS za šolstvo, ki skrbi za koordinacijo, Državni izpitni center, ki skrbi za organizacijo in statistiko, učitelji in motivatorji za učence s posebnimi potrebami, ki izvajajo nadzor zunaj svoje učne obveznosti, učitelji, ki te učitelje nadomeščajo, učitelji, ki v zbirnih centrih vrednotijo preskuse znanja in učitelji, ki te učitelje nadomeščajo. Kdo ve, koga vse sem še izpustila? Res me čudi, da v času krize izdatke povečujemo za 100 odstotkov, čeprav se vsi zavedamo, da tako pridobivamo zelo vprašljive informacije. /…/

JOŽICA FRIGELJ