Ne le brezzobi tiger

Uvodnik

… Kaj pravzaprav počne inšpekcija in kakšna je njena vloga pri vzgoji in izobraževanju?

Pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport so najprej dokaj natančno opredeljene v Zakonu o šolski inšpekciji in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, seveda pa tudi v drugih šolskih zakonih in predpisih, za šport pa v Zakonu o športu. Svoje delo za vsako leto določimo z letnim delovnim programov, v katerega zapišemo, katere redne (vnaprej napovedane) nadzore bomo opravili v posameznih vrtcih in šolah in kaj bomo pregledali. Zakon nam tudi določa, na koliko časa moramo obiskati posamezni vrtec, šolo. To pa je le del našega dela. Drugi del so izredni nadzori, ki jih, seveda, ne moremo vnaprej načrtovati, saj so odvisni od pobud (prijav), ki jih dobivamo na inšpektorat tako rekoč vsak dan. Pobudniki so starši, učitelji, dijaki, različne inštitucije, pobude pa vsebinsko različne: nezadovoljstvo staršev z učiteljevim ravnanjem, z oceno, ki jo dobi učenec, učiteljevo razočaranje nad ravnateljevim ravnanjem, neupravičeno trošenje davkoplačevalskega denarja in še marsikaj. Lani smo takšnih pobud samo na področju šolstva prejeli več kot šeststo, pobudniki pa se včasih podpišejo z imenom in priimkom, zelo pogosto so tudi anonimni. /…./ Vsako pobudo moramo obravnavati resno in odgovorno, ker nikoli vnaprej ne vemo, kaj se v resnici skriva za njo. Nekatere so tudi takšne, da gre za sum pedofilije, nasilja, zato moramo nemudoma obvestiti še druge pristojne inštitucije, denimo policijo, druge inšpekcije. Seveda dobimo na inšpektorat še na desetine vprašanj in mnenj. Tudi nanje moramo odgovoriti z vso odgovornostjo.

Glavna naloga šolske inšpekcije je predvsem …./…./

Doseči želimo, da bo konfliktov čim manj, če pa že nastanejo, naj se poskušajo rešiti s pravim sodelovanjem med starši, učitelji, šolo na način, ki bo v dolgoročno korist otroka. In predvsem želimo doseči, da se rešijo tam, kjer nastanejo, in takrat, ko se pojavijo. Če jih rešuje še nekdo od zunaj (seveda to ne drži, ko posumimo, da gre za kazniva dejanja), se rešitev lahko zelo zavleče in marsikdaj reši neustrezno. Vsi, ki delamo v vzgoji in izobraževanju na različnih področjih, se moramo skupaj s starši zavedati, da le iskreno in dobro medsebojno sodelovanje prinaša res pravo korist otroku pozneje v življenju.

JANEZ MEŽAN,
v. d. glavnega inšpektorja za šolstvo in šport