Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXVI, 20. februar 2015, številka 04 - > O elektronskem obveščanju zaposlenih

O elektronskem obveščanju zaposlenih

Naša minianketa

Zanima nas, ali imate kakšna pravila glede elektronskega obveščanja zaposlenih o, denimo, nadomeščanjih, sestankih ... Tovrstno obveščanje se je ponekod namreč tako razširilo, da posega domala v ves naš čas, tudi v večere, noči, proste dneve.

Kako je s tem pri vas, kdaj naj bo zaposleni "na voljo delodajalcu", od kdaj do kdaj ima zares prosti čas itd.? Učitelji se namreč pritožujejo, da dobijo včasih šele pozno zvečer obvestilo o nadomeščanju za naslednje jutro ...

Odgovarjajo ravnatelji treh naključno izbranih šol.

Marko Sajko, Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Osnova za dobro obveščanje so urejeni elektronski poštni naslovi in dobra informacijska podpora. Pri nas uporabljamo domeno oslasko.si , tako so vsi zaposleni dostopni prek e-naslova ime.priimek@oslasko.si . Dodatno podporo pa omogoča eAsistent s svojim sistemom Sporočil. Obvestila o nadomeščanju sicer še vedno objavljamo v zbornici, jih pa učitelji dobijo tudi po e-pošti. Če gre za nadomeščanje tik pred zdajci, pomočnica ravnatelja obvesti zaposlenega tudi po telefonu. Delovni čas v šolstvu je kot jabolka iz pravljice. Navzven izgleda čudovito, je pa v njej precej strupa. Na žalost je vedno slabše. K zastrupljanju so dodali svoje še ukrepi ministrstva, kot so neplačevanje nadomeščanj, svetovalne ure, neplačilo učne pomoči … Nikoli se ni opredelil učiteljev delovni čas, vse je lahko v sklopu delovne obveznost. Pa razni inšpektorji, ki ob obisku šole vse gledajo skozi perspektivo Zakona o delovnih razmerjih. Ta je pisan za podjetja, še zdaleč pa ne za šolo. Pa zakonodajalec, ki ne uredi dela na domu. In potem ravnatelji grizljamo to jabolko vsak po svoje, ker se tudi med sabo ne znamo dogovoriti. Lahko pa trdim, da so odnosi v kolektivu še odlični. Toda če se stvari ne bodo začele urejati, konec te pravljice ne bo srečen.

Mirjana Jelančič, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Načine in vrste komunikacije imamo urejene v samem poslovniku. Enkrat na dan je zaposleni dolžan spremljati službeno e-pošto. Kadar gre za urgentne zadeve, se odločamo za osebno komunikacijo in naši zaposleni so dosegljivi po telefonu za čas pouka učencev, torej do 15. ure in 10 minut. Vsak ponedeljek zjutraj imamo sestanek, na katerem se pogovorimo o aktualnih zadevah. Za nami je teden številnih viroznih obolenj. Svojo odsotnost zaposleni sporočajo različno, odvisno od njihovih okoliščin. Za nekaj odsotnosti izvemo tik pred zdajci, kar je razumljivo. Nemalokrat učitelji prihajajo v šolo tudi z vročino in jih moram kot delodajalka napotiti domov oziroma k zdravniku. Nadomeščanja smo tako menjavali tudi sproti, čez dan. Za naš kolektiv je značilna precejšnja povezanost, fleksibilnost in solidarnost, kar me zelo veseli. Tako nam tudi v izrednih razmerah kar nekako uspeva organizirati nemoten potek pouka za naše učence.

Sašo Vlah, Osnovna šola Vič Ljubljana

Na Osnovni šoli Vič imamo dogovorjeno, da zaposleni uradna elektronska obvestila pregledujejo in nanje odgovarjajo med 8. in 16. uro. Če posamezniki to počnejo tudi pozneje, se za to odločijo sami. Prav tako skušamo do dogovorjene ure sporočati tudi za nadomeščanja. Včasih pa se zgodi, da zaposleni odsotnost sporočijo zunaj dogovorjenega časa, takrat je obveščanje zaposlenih pač bolj pozno. A učitelji redno prebirajo elektronska sporočila, tako da z obveščanjem nimamo težav.