Potreba po kvarjenju mladine

Rutarjeva lekcija

Francoski filozof Alain Badiou je star 79 let. Je moder človek. Sprašuje se, kaj bi lahko povedal mladim, zakaj bi se ukvarjal z mladostjo in mladino, če je pa bistveno starejši od nje. Toda obenem že ve, da lahko govori mladim, ker je moder, da jim mora govoriti, ker živijo v svetu, v katerem bo kmalu vse drugače, kot je še ta hip. /…/

Alain Badiou se naslavlja na mlade s knjigo La vraie vie ali Pravo življenje. Že z naslovom knjige jasno sporoča, da ne bo govoril mladim in jim svetoval, naj se sprijaznijo s svetom, kakršen pač je, naj ga pustijo pri miru, ker ga ne morejo spremeniti, naj se zabavajo in naj uživajo mladost, dokler imajo še čas. Ne, Alain Badiou se naslavlja na fante in punce povsem drugače.

Sporoča jim, da življenje lahko ponuja vse kaj drugega, kot je to, kar se danes dogaja vsepovsod. In zato poudarja, da je treba svet radikalno spremeniti. Ne le malo, da bo prijaznejši, kot mislijo nekateri, da bo imel kapitalizem človeški obraz, temveč zelo, korenito.

Svet je treba spremeniti prav zato, ker življenje lahko ponudi človeku bistveno več. /…/

Spreminjanje sveta terja tveganje in terja pogum. Alain Badiou se zato upravičeno vrne k Starim, natančneje: k Sokratu.

Vsi dobro vemo, da Sokrata obsodijo, rekoč, da kvari mladino. Kvari jo kajpak kot filozof, saj to tudi je, kar pomeni, da jo kvari, ker jo uči filozofirati.

Tudi Alain Badiou je filozof, zato poudari: moj cilj je kvariti mladino, kot jo je kvaril Sokrat. Torej ne moremo pričakovati, da bo poučeval mladino in jo vzgajal za konformizem ali prilagajanje svetu.

Nesporazumi se kajpak dogajajo ves čas, zato je dobro razčistiti pomen besede kvariti.Kaj torej pomeni kvariti mladino danes?

Zelo dobro vemo, da Sokrat ne filozofira za denar, kar, denimo, delajo sofisti. Na mlade se ne obrača z nasveti, kako zaslužiti čim več denarja, kako izkoriščati filozofiranje za kopičenje bogastva. Nikoli ne reče, da je filozof po poklicu človek, ki ve, kako z obračanjem besed zaslužiti.

Sokrat mladine ne kvari niti v moralnem smislu. Prav nasprotno: s svojim vsakdanjim vedenjem dokazuje, da živi po najvišjih moralnih standardih, zato je svetel zgled mladim. In enako lahko rečemo za moč in oblast: Sokrat nikdar nikomur ne reče, naj skuša priti do oblasti, imeti moč in vladati. Sam ne skuša biti avtoriteta, nikoli ne pokaže zanimanja, da bi bil rad nad kom, da bi mu vladal, da bi bil njegova avtoriteta.

Še več: natanko Sokrat govori mladim, da oblast kvari ljudi, in tudi pokaže, kako se to dogaja. Badiou zato preprosto sklene: očitno je, da mladino lahko kvari le moč, oblast, denar, ne pa filozofiranje. Zakaj se potem spravijo ravno nad Sokrata, ne pa nad bogataše in oblastnike?

Odgovor na vprašanje je preprost. Filozofa namreč ne zanima oblast, temveč ga zanima nekaj, kar je ravno nasprotno od nje. Ne tekmuje z drugimi za oblast ali moč, ne prizadeva si, da bi obogatel, nakopičil čim več denarja, postal kapitalist ali kaj podobnega.

Pravo bogastvo, pravi Sokrat/Platon/Badiou, ne leži v denarju, oblasti ali moči, temveč povsem drugje. Leži v sreči, pravem načinu življenja, ki je polno sublimnih misli in idej.

/…/ Zdaj že slutimo, zakaj se spravijo nad Sokrata. Ker je učil mlade, da pravo, resnično življenje ni v zabavi, v iskanju zadovoljstva, denarja, oblasti ali moči, temveč v iskanju nečesa, kar je onkraj vsega naštetega.

Filozof kvari mladino natanko s tem, da ji kaže, kje življenje ni pravo, pač pa je pokvarjeno, korumpirano, popačeno, deformirano. Kaže ji, kje se življenje spreminja v puščavo, kako se s tekmovanjem za denar, oblast in moč spreminja v opustošeno pokrajino, v kateri ljudje trpijo. Kaže ji, kako …/…/.

Očitno je, da mladina danes potrebuje Sokrata bolj kot kadar koli. Pravo življenje je namreč mogoče živeti le, če se človek upira predsodkom, idejam, v katere naj bi slepo verjel, naključnim pravilom in zahtevam oblastnikov, nebrzdanemu tekmovanju in hlepenju po denarju.

Dr. DUŠAN RUTAR

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 20, stran 7, ki so izšli 15. decembra 2017. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja! Že imate svoj izvod Šolskih razgledov?