O razvoju spreminjanja

Pred velikim izzivom

/…/ Čeprav človeška evolucija poteka spontano, se zdi, da je kljub tehnološkemu napredku začela nazadovati. Stojimo na razpotju, kjer lahko s spremembo odnosa do sebe, do svetega in posvetnega sprejmemo nov vzorec delovanja ter obrnemo tok razvoja in bistveno izboljšamo svoje življenje. S tem bomo pripomogli k dvigu zavesti celotne civilizacije.

Nahajamo se pred velikim izzivom. Potrebujemo korenite spremembe, evolucijo evolucije. Nemogoče je pobegniti v »idealni svet«, na pusti otok ali v hribe, kjer bi lahko mirno in zdravo živeli. »Nekje drugje« namreč ne obstaja. Obstaja samo svet, v katerem živimo.

Zašli v slepo ulico

Začenjamo se zavedati, da smo na področju razvoja zavesti in zdravljenja telesa in duha zašli v slepo ulico. Kljub hitremu razvoju znanosti in medicine, ki se v svoji doktrini in delovanju naslanja na znanost, trpimo za vse več kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi. Lastnih težav ne moremo več reševati na star način. Kot je rekel Einstein – težav ne moremo reševati na ravni, na kateri so nastale; potrebujemo pogled z višine, dvig zavesti.

Čeprav se pričakovana življenjska doba na Zahodu podaljšuje, je družba v celoti vse bolj bolna. Še posebej bi morali biti zaskrbljeni zaradi čedalje več obolelih za rakom in drugimi usodnimi boleznimi.

Z naraščajočim ozaveščanjem, iskanjem vzrokov za težave in z alternativnimi rešitvami se je povečalo tudi zaupanje v naravne načine zdravljenja. /…/ Seveda lahko več preživelih pripišemo tudi zgodnjemu odkrivanju bolezni. /…/ Težko je govoriti o vzroku. Medicina ima svojo razlago, ki temelji na mehanicističnem pogledu na človeka, ter ga obravnava predvsem kot telesno bitje. Medicina še vedno ne razmišlja o tem, da bi bilo vzroke dobro iskati v človekovi duševnosti in nevidnih sferah bivanja. Ta materialistični pogled na svet, ki išče vzroke za bolezni v stvarnem svetu, od zunaj, ni več dovolj. Ta pogled nas omejuje in zaustavlja v evoluciji.

Razumeti preplet vsega

Moje razmišljanje o tako imenovanih civilizacijskih boleznih je za marsikoga precej nenavadno. Zavedati se moramo, da smo telesna, energijska in duhovna bitja. In ker je vsaka resna bolezen zelo kompleksna, je treba bolnega vedno, brez izjeme, obravnavati holistično, celostno, na vseh ravneh bivanja. Le tako je mogoče postaviti natančnejšo diagnozo, ki bo vodila v pravilno zdravljenje. Ob tem je za uspešno zdravljenje nujno bolnikovo sodelovanje in njegova notranja pripravljenost ter …/…/.

Prvo, kar je treba sprejeti, je celostni pogled na življenje, kar pomeni razumevanje, da smo telesna, energijska in duhovna bitja. Nujno je razumeti, od kod prihajamo, nujno je ohranjati smisel življenja in razumeti preplet telesnega, umskega in duhovnega v nas.

Celostno pristopiti k zdravljenju pomeni spremeniti način razmišljanja in razrahljati ukoreninjena načela znanosti. Znanost je veliko naredila, vendar ni dovolj učinkovita. Priča smo velikim kontradikcijam; recimo, večina zdravil, ki so bila še včeraj čudežna, danes veljajo ne le za neučinkovita, temveč celo za škodljiva.

Kvantni svet že bližji

/…/ Bolje ozaveščeni znanstveniki nas vodijo in usmerjajo v kvantni svet, v katerem lahko razložijo tudi tiste pojave, ki se jih ne da pojasniti s starimi načini dokazovanja. Celostni pristop kot spoj medicine in naravne medicine je mogoč le, če se dvignemo na višjo raven zavedanja.

Seveda pa je pot, da lahko spremembe dosežemo sami.

MARJAN OGOREVC

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 17, stran 4, ki so izšli 3. novembra 2017. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja! Že imate svoj izvod Šolskih razgledov?