Naša dnevna soba

Sodelovanje med učitelji

/…/

Navidezna svoboda

Prenos podatkov, ki ga omogoča sodobna tehnologija, in sodelovanje na družbenih omrežjih je za generacije, ki prihajajo, nekaj povsem vsakdanjega. Pri tem se zdi, da posameznik prekrije svojo identiteto in tako z lažno predstavitvijo svojega profila govori, kar si dejansko misli, izraža svojo osebnost … Posameznikova svoboda, ki jo omogoča sodobna tehnologija, pa je le navidezna.

Kje se izgubi posameznikova osebnost, tista celostna »bit«, ki smo jo pripravljeni postaviti na ogled pred drugimi? Posamezniki izgubljajo osebni stik in tako nimajo možnost razvijati svoje osebnosti v vsej svoji razsežnosti biti. Danes pogoste psihosocialne motnje pri mladih lahko izhajajo ravno iz nepoznavanja in prekrivanja osebe kot celote, ki kot osebnost postane šele v interakciji z drugimi – šele tako deluje posameznik v vsej svoji človečnosti. O vsem tem pogosto govorimo v zbornicah, med učitelji, ki so pomembni gradniki učenčeve celovite osebnosti. Kaj lahko storimo kot učitelji? Ena od možnosti, o kateri govori strokovna javnost, je vpletanje sodelovalnih oblik dela v pouk. /…/

Smo zgled in vodilo

Prepogosto pa v zbornicah pozabimo, da smo sami zgled in vodilo našim učencem. Kako naj učitelj, ki ni pripravljen sodelovati s sodelavci, učinkovito razvija sodelovalno delo med učenci? Še zmeraj je preveč zapiranja vrat v učilnice in prepričanja učiteljev, da imajo samo sami pravico oblikovati svoje delo in niso pripravljeni sodelovati z drugimi učitelji.

Šele učitelj, ki je pripravljen sodelovati z drugimi pedagoškimi delavci, odpira vrata svojim sodelavcem, je odprt, z njimi sodeluje, načrtuje in analizira, je kompetenten za razvijanje sodelovalnega dela med učenci. Torej šele sodelovalen učitelj je kompetenten za razvijanje sodelovalnega dela med učenci.

Kako lahko ravnatelj pospeši sodelovalno delo med učenci?

Seveda je predpogoj poznavanje učnih strategij za razvijanje sodelovalnega dela v razredu. /…/

Prenovljena zbornica

Sama sem se odločila, da učiteljem oblikujem prostor, ki bo najprej njim samim omogočal sodelovanje. O tem, kako naj ta prostor izgleda, sem se ubadala kar nekaj let. S pohištvom, ki sem ga imela na razpolago, to je s standardnimi konferenčnimi mizami in stoli, mi to ni uspelo, čeprav sem se trudila s premeščanjem le teh.

Avgusta lani sem se odločila, da uredim zbornico, ki bo spodbujala dobre, sproščene in odprte odnose ter sodelovalno delo med pedagoškimi delavci. Odstranila sem vso klasično pohištvo iz zbornice, prebarvala stene …/…/. Presenečenje sodelavcev, ko so se vrnili z dopusta, je bilo neizmerno. Ta naš skupni prostor so še isti dan poimenovali – naša dnevna soba. In res je postala to naša dnevna soba, v kateri se srečujemo, sodelujemo, izmenjavamo izkušnje, načrtujemo. Delo in srečanja v naši dnevni sobi zaznamujejo sproščenost, odprtost, ustvarjalnost … Kar nekaj je pedagoških delavcev, ki v preteklosti niso sodelovali v razpravi, zdaj pa se odpro in sproščeno sporočajo svoja mnenja in argumente.

In bojazen posameznikov, da bodo okrnjeni naši pedagoški sestanki, konference?

Večinoma dobijo učitelji gradivo za sestanek, konferenco že pred tem. Tako si že pred sestankom gradivo pogledajo in zabeležijo svoje pomisleke. Naši pedagoški sestanki in konference so namenjeni izmenjavi različnih pogledov, izkušenj in oblikovanju sklepov. Zapisnike sestankov damo na spletno stran šole …/…/.

Z gotovostjo lahko rečem, da je samo oblikovanje in urejenost skupnega prostora, naše dnevne sobe, pomembno vplivalo na dobre odnose in sodelovanje med učitelji. To pa je predpogoj za učenje sodelovalnega dela med učenci.

ZVONKA MURKO

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 10, stran 5, ki so izšli 19. maja 2017. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja! Že imate svoj izvod Šolskih razgledov?