Ne bomo potisnjeni ob rob!

Protestni zapis dijaških domov in njihova vloga pri kakovostnem šolstvu

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (DVDDS) je /…/ na redni letni skupščini opozorilo na prehitre in (vsaj na videz) premalo premišljene vladne poteze v javnem šolstvu, sociali, znanosti in kulturi (sprememba zakonodaje, nova štipendijska politika, normativi, subvencionirani prevozi, krčenje sredstev za starševska nadomestila, delna ukinitev subvencioniranja šolske prehrane, drastično zmanjševanje proračunskih sredstev za financiranje javnega šolstva itd). Čuti se bojazen pred padcem kakovosti dijaških domov in javnega šolstva nasploh ter pred razrastom privatizacije šolstva – zasebno šolstvo bo s pomočjo koncesij cenejše za državo; kaj pa za državljane?

Za dijaške domove, dijake in njihove starše vse to posledično pomeni problem nezmožnosti plačevanja oskrbnine, zmanjševanje vpisa, dolgotrajnejšo in napornejšo vsakodnevno vožnjo ali prepis na drugo (bližjo) šolo – v manj zaželen izobraževalni program, znižanje učnega uspeha, naraščanje medvrstniškega nasilja, slabšo izrabo prostega časa in podobno.

Otroci revnejših staršev bodo tako imeli manjšo možnost izbire poklica. In posledice? Socialna razslojenost, neenakost izobraževalnih možnosti.

Zgled tudi za Evropo

Slovenski dijaški domovi so nekaj dobrega, pozitivnega, zglednega (tudi za EU) in potrebnega, kar nam zatrjujejo tako starši kot dijaki. To dokazujejo naslednja dejstva:

visok učni uspeh, pestra in kakovostna ponudba interesnih dejavnosti ter strokovna skrb za uspešno in sprotno reševanje stisk in konfliktov. So tudi ena izmed oblik pomoči pri reševanju socialnih stisk (alkohol, nasilje v družini ipd.) ter preprečevanju odvisnosti in medvrstniškega nasilja. Za vse to imamo (za zdaj) dovolj strokovnega, kakovostnega in uspešnega kadra.

/…/

Smo kot drugi starši

V domovih pa ne delamo strokovno le z nadarjenimi, ampak veliko naredimo tudi za druge dijake – tudi tiste s posebnimi potrebami, ki v nas vidijo vlogo svetovalcev, učiteljev in mentorjev. Za srednješolce smo »drugi starši«, kar je v sodobnem svetu težka, odgovorna naloga, ki zahteva »celega človeka«. Pri delu v vzgojni skupini in v medskupinskem delu upoštevamo zaposleni v dijaškem domu načela vzgojno-izobraževalnega procesa /…/.

/…/ Poudarjamo, da je preventiva cenejša od kurative. In vztrajamo pri zahtevi, da se ohranijo že dosežene pravice zaposlenih, staršev, učencev, dijakov in študentov, da se v šolstvo in znanost vlaga dodatno (in ne obratno!) ter da se dopušča in upošteva strokovno argumentacijo (vključevanje stroke, strokovnih razprav in širšega strokovnega konsenza) in mnenje vseh ključnih akterjev. Strokovni delavci v domovih nasprotujemo zaostrovanju vseh izobraževalnih standardov in normativov, ki bi ogrozilo doseženo kakovost v slovenskih šolah in vrtcih.

Enostranskim poskusom vlade, da jih uveljavi brez poprejšnje uskladitve s stroko, ravnatelji in strokovnimi delavci, bomo odločno nasprotovali.

Izobraževanje in znanost bi morala biti v ospredju prizadevanj naše države, ne pa da se ju pod pretvezo varčevanja in zmanjševanja finančnega primanjkljaja potiska ob rob.

Za DVDDS:

Lilijana Gabrič Hvasti, univ. dipl. ped., prof. soc., predsednica DVDDS
Rasta Fašmon, spec. lik. terapije, prof. lik. ped., Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
Olga Jazbinšek, univ. dipl. psih., Dijaški in študentski dom Koper
Mate Vidak, univ. prof. zgo., geo., Dijaški dom Celje