iGeneracija

Uvodnik

… Dobre strani tehnološkega napredka so dejansko izboljšale kakovost življenja, nesmiselno je zanikati učinkovitost napredka na mnogih področjih. Tudi majhne izboljšave vsakodnevnega življenja so logična posledica sociološkega razvoja in tudi tu ne gre zanikati njihovih pozitivnih vplivov.

Vendar pa s kopičenjem inovacij in neomejenim nasičenjem informacij začenjamo lebdeti nad trdimi zemeljskimi tlemi. … Normalno je, da težimo k olajšavam, k inovacijam za na videz boljše življenje – torej k napredku. Toda ta napredek pelje v zasužnjenje družbe pod samo seboj, v razkroj resnične človekove narave pod umetnimi konstrukti. Asimiliramo se tako na lažje kot na težje situacije, z vedno hitrejšim napredkom prihajamo do strašljive lenobe in pasivnosti. Podatka ne iščemo več po knjižnici, pač pa ga poguglamo. Google iz dneva v dan razvija zapletene algoritme, ki bi prilagodili naše iskanje, sami zato o osebah arhivirajo vedno več podatkov. Podobno socialna omrežja, kjer smo vseprisotni. Človek postaja z vsemi svojimi dejanji razpet na ogled družbi. Vedno več je informacij, toka le-teh pa ne nadzorujemo sami. /…/

Slavoj Žižek je v nekem intervjuju dejal, da kljub enormnemu številu knjig, ki jih prebere, še vedno preferira standardne knjigarne pred Amazonom. Čeprav je knjigo, ki jo je iskal, prejel en dan po naročilnem kliku, še vedno raje vandra med policami, saj imajo te svoj čar – svoj element presenečenja. Tako je naključno odkril Pierra Bayarda, avtorja, ki ga zdaj pogosto citira. /…/

Namen mojega članka nikakor ni preprosta kritika modernizirane družbe s pospešenim tehnološkim napredkom. Niti ne zanikam blagodejnih učinkov digitalizacije; ta je čisto fina, vendar mora biti nanjo družba pripravljena, drugače bomo počasi izgubili stik z realnostjo, stik z zemljo in najpomembneje – stik z lastnim jazom. Ko pridemo do točke, kjer se za razumevanje našega sveta zanašamo na računalnike, naša lastna inteligenca zvodeni v umetno inteligenco. /…/

Kako sklene svoje razmišljanje mladi pisec, eden od sourednikov glasila Novi dijak, ki je pravkar izšlo prvič in od koder povzemamo tudi naš tokratni uvodnik, preberite v ŠR.

JAKA GERČAR