Ob 115-letnici

Slovenski šolski muzej je eden najstarejših muzejev na Slovenskem

Slovenski šolski muzej je eden najstarejših muzejev na Slovenskem in tudi prvi vseslovenski muzej. Leta 1898 ga je ustanovila učiteljska organizacija Zaveza slovenskih učiteljskih društev pod imenom Šolski muzej slovenskega in istrsko-hrvatskega učiteljstva v Ljubljani.

Njegov namen je bil zbirati gradivo o šoli in učiteljih. Ker ni imel primernih prostorov, se je večkrat selil in zato za nekaj let prenehal delovati. Leta 1938 so ga obnovili in do takrat deluje neprekinjeno kot samostojni zavod. Tedanji naziv Muzej slovenskega šolstva, oddelek za ljudske šole so leta 1945 spremenili v Muzej slovenskega šolstva, oddelek za osnovne šole. Od leta 1949 pa ima muzej naziv Slovenski šolski muzej.

Zakladnica podatkov

Muzej zbira in hrani gradivo s področja zgodovine šolstva, ga razstavlja in preučuje. Muzejska razstavna zbirka hrani šolska učila, ki so jih uporabljali pri posameznih šolskih predmetih, šolsko opremo, izdelke učencev, spričevala, posebno dragocena je zbirka zlatih in črnih knjig. Fototeka hrani fotografije šolskih stavb, skupine učiteljev in učencev, zbirko razglednic in stereoskopskih slik.

V arhivu je gradivo slovenskih učiteljskih organizacij, zasebno gradivo učiteljev in tudi nekatere šolske kronike. Dokumentacijska zbirka hrani podatke za vse slovenske šole in letna poročila, ki zanimajo številne obiskovalce muzeja, saj v njih najdejo podatke o svojih šolah in učiteljih.

Redne razstave

Muzejska knjižnica ima približno 60.000 zvezkov. Hrani učbenike, ki so jih uporabljali na slovenskem ozemlju, pedagoški in mladinski tisk ter učne načrte. Do leta 1550 hrani osem knjig in eno inkunabulo Nicolausa Perottusa Rudimenta grammatices iz leta 1468.

Ko se je muzej leta 1984 preselil v nove prostore na Plečnikovem trgu 1, je lahko priredil stalno razstavo o zgodovini šolstva na Slovenskem, ki obsega čas od začetkov šolstva pa do 90-ih let preteklega stoletja. Vsako leto priredi muzej tudi eno ali več občasnih razstav, ob katerih izide tudi katalog in zloženka. Teh je bilo do sedaj že 119. Večkrat v muzeju gostuje tudi kakšna razstava iz drugih muzejev.

Pouk kot nekoč

Največ obiskovalcev ima muzej pri učnih urah, ki pričarajo obiskovalcem pouk v preteklih stoletjih. Učnih ur je deset in so prilagojene posameznim starostnim skupinam učencev, vsebine teh ur pa so pripravljene po starih učnih načrtih.

Muzej izdaja tudi Šolsko kroniko, revijo za zgodovino šolstva in vzgoje, edino slovensko revijo, ki objavlja prispevke iz zgodovine našega šolstva. Revijo so od leta 1964 do 1991 izdajali trije jugoslovanski šolski muzeji, od leta 1992 pa jo izdaja samo Slovenski šolski muzej.

Priznan v svetu

Slovenski šolski muzej je znan tudi v svetu. Njegovi sodelavci sodelujejo s predavanji na mednarodnih simpozijih šolskih muzejev in v nekaterih skupnih evropskih projektih. Letos med 26. in 29. junijem je bil Slovenski šolski muzej organizator 15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk s temo Povezovanje v izobraževanju: učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi). Na simpoziju je bilo 80 udeležencev iz različnih držav.

Njegova vloga je neprecenljiva

Ko muzej še ni bil dovolj znan, je bila večkrat beseda o združitvi s katerim od večjih muzejev ali vsaj o združitvi pedagoških knjižnic. Vendar so bila poročila o muzejskem delu vedno tako prepričljiva, da se taki načrti niso uresničili. Če bi muzej po tolikih letih delovanja zdaj spremenil ime in se združil z drugim muzejem, bi bila škoda še toliko večja.

TATJANA HOJAN