Ko starši pretiravajo

Kaj bi mi brez spleta

Kaj lahko kot učitelji storimo, če opazimo, da starši podpirajo pretirano uporabo družbenih omrežjih in če zaznamo, da se tudi starši na teh omrežjih ne znajo obnašati?

V takšnih okoliščinah se znajdemo pred zelo težko nalogo. Družina je namreč osnovna družbena struktura, ki oblikuje otroka. Odnosi in navade v njej nas močno zaznamujejo. /…/

Verjetno bi bilo najbolje, da na začetku poskusimo staršem pojasniti, zakaj je spodbujanje pretirane uporabe družbenih omrežij problematično, zlasti s stališča ohranjanja otrokove zasebnosti in preprečevanja zasvojenosti. Možno je, da se starši ne zavedajo, kakšno škodo lahko otroku povzroči pretirana raba medijev. Pri tem bi bilo dobro za pomoč prositi tudi strokovnjake, ki se s temi področji ukvarjajo. Enak pristop bi bil smiseln, če opazimo, da se starši neprimerno vedejo na družbenih omrežjih. Pogosto se tudi odrasli ne zavedamo posledic svojih objav in imamo občutek, da so naše spletne objave »zasebne« in lahko kar koli izbrišemo, če si pozneje premislimo.

Z informiranjem dosežemo najboljše učinke, saj ljudem omogočimo, da se seznanijo z dejstvi in morebiti spremenijo način razmišljanja. Le tako bodo spremenili svoje vedenje. Če vedenje samo označimo za nesprejemljivo, ne bomo dosegli veliko. /…/

Ob tem bi omenila tudi raziskavo, ki so jo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Michiganu lani opravili na Univerzi Illinois. Preučevali so povezavo med pretirano uporabo digitalne tehnologije staršev in vedenjem otroka. Z raziskavo so ugotovili, da je pretirana uporaba tehnologije pri starših močno povezana z vedenjskimi težavami otrok. Taki otroci se zaradi pomanjkanja starševske pozornosti pogosto zapirajo vase in se odzivajo veliko agresivnejše. To lahko vodi v večjo izpostavljenost otroka, ko gre za nadlegovanje prek spleta, saj so tisti, ki se na spletu izpostavljajo z neobvladanim vedenjem, pogosteje žrtve sistematičnega nadlegovanja od spletne skupnosti.

Vsekakor se je o rabi družbenih omrežij z otrokom treba pogovarjati, a veliko verjetneje je, da bomo uspešni, če pri tem dobimo podporo pri njegovih starših.

MAJA VREČA

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 2, stran 13, ki so izšli 19. januarja 2018. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja! Že imate svoj izvod Šolskih razgledov?