Domov - > eŠR ->

Božiček prinesel diplome

26.12.2012, avtor: Zdenka Grlica / rubrika: utrip

V petek, 21. decembra je dobri mož polepšal praznike 66 diplomantkam in diplomantom Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole. Podelitev je bila nekaj posebnega, saj so to bili zadnji diplomanti Poslovno-komercialne šole, ki se bo s 1. januarjem 2013 združila s Srednjo ekonomsko šolo Celje ter se preimenovala v Ekonomsko šolo Celje.

Med dobrimi pa so vedno še boljši, najboljši. Tudi v tej generaciji diplomantov so bili. Vedoželjni, prizadevni študenti in študentke, ki so na izpitih posegali za najvišjimi ocenami. Med rednimi študenti je bila najuspešnejša Kim Verbovšek. Zakaj ste se odločili za vpis na Poslovno-komercialno šolo Celje, VSŠ? »Odločitev o nadaljnjem šolanju je bila preprosta, saj imaš kot diplomant več možnosti za zaposlitev. Odločitvi o vpisu prav na PKŠ, VSŠ pa so botrovala priporočila glede prijaznih profesorjev, dobrem vzdušju … Ni mi žal. Žalostna pa sem, ker so trenutno možnosti za zaposlitev bolj slabe …«

Čedo Leburić, izredni študent programa Ekonomist, modul tehnični komercialist: Kaj vam pomeni pridobljena diploma? »Veliko. Pridobil sem znanja in samozavest. Povezal sem teorijo in prakso. Sedaj imam drugačen pogled na svet. Zdi se mi, da tudi v službi drugače gledajo name. Da sem si pridobil dodatno spoštovanje in da pogosteje prisluhnejo mojim predlogom. Vsakomur bi priporočil, da se po nekaj letih dela odloči za nadaljevanje študija.«

Dolores Skok, redna študentka programa Ekonomist, modul turizem: Kakšni so vaši plani za prihodnost? »Diploma je bila zame dobra odskočna deska, študij namreč nadaljujem na visoki strokovni šoli. Pridobila sem veliko znanja in praktičnih izkušenj. Priznam pa, da bi se po višješolski diplomi zaposlila, če bi se bile pokazale možnosti za službo. Žal, se niso …«

Maša Kastelic, prav tako redna študentka programa Ekonomist, modul turizem: Odločili ste se za nadaljevanje ��tudija. Hote ali nehote delate primerjave. Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu na čas, ki ste ga preživeli na Poslovno-komercialni šoli Celje, VSŠ? »Zagotovo dobri odnosi med sošolci in študenti ter predavatelji.«

Kamor koli bodo šli novopečeni diplomanti, vse poti je treba znova začeti. Lažje je, če imaš cilj. Ne glede na to, ali je dosežena izobrazba glavni ali le delni cilj, stopajo na nove poti življenja bogatejši za znanja s področja poslovnih, komercialnih, pravnih in organizacijskih ved ter druga znanja in spretnosti, ki so potrebna za uspešno poklicno pot, na katero se bodo podali ali že stopajo po njej. Ali kot je v imenu generacije med drugim povedal Simon Veber, tudi najuspešnejši med izrednimi študenti: »Pred dobrima dvema letoma so se naše poti združile in pričela se je pisati skupna zgodba, ki se je le delno zaključila z diplomo, del pa se je nadaljuje skozi stkana prijateljstva in poznanstva.«