Domov - > eŠR ->

Praznični koncert mariborskih PUM-ovcev

4.1.2013, avtor: Irena Urankar / rubrika: utrip

Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, ki je namenjen mlajšim brezposelnim v starosti od 15 do 25 let, ki nimajo dokončane srednješolske izobrazbe. Je eden prvih razvojnih projektov, ki jih je razvil Andragoški center Slovenije. Program PUM je za mlade brezplačen, financirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad.  Pri delu z mladimi sledimo temeljnim ciljem:   spodbuditi osebnostno rast,   preseči socialno izključenost mladih,  omogočiti splošno izobraževanje ter oblikovanje poklicne, socialne in kulturne identitete.

V program so vključeni mladi, ki so v rednem izobraževanju naleteli na ovire in potrebujejo pomoč, podporo in motivacijo za nadaljevanje ali dokončanje izobraževanja. Udeleženci so se v program vključili na podlagi pogovorov s svetovalci Zavoda za zaposlovanje, šolskimi svetovalnimi delavci, socialnimi delavci Centrov za socialno delo in po priporočilu vrstnikov ter staršev. Z vključevanjem v projektno delo, v različne interesne dejavnosti, s skupinskim-timskim delom in s svetovanjem, mladi pridobivajo znanja, veščine, in prepotrebne življenjske izkušnje, ki so poleg osebnostne rasti in samozaupanja pogoj za uspešno nadaljevanje šolskih obveznosti in/ali olajšanje poti do zaposlitve. V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju se rojevajo projekti, v katere se mladi vključujejo glede na svoje želje, skozi njih raziskujejo svoje potenciale, odkrivajo svoj interese,  se krepijo,  povezujemo, javno nastopajo in so aktivni tudi v lokalnem okolju. Mentorji se pri delu v PUM navezuje tudi na razvoj 8 ključnih kompetenc.

V PUM-u Maribor, ki ga že dvanajsto leto izvaja Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, smo jeseni z mladimi zasnovali projekt Notica. V skupini je v šolskem letu 2012/13 precej dobrih glasbenikov in pevcev, zato smo se odločili, da izkoristimo njihove talente. Osrednja tema projektnega dela je bila priprava koncerta. Formirali smo glasbeno skupino, ki je pripravila praznično obarvan koncert, ki smo ga podkrepili z multimedijsko predstavitvijo programa ter na koncu s sladko pogostitvijo z domačimi piškoti. Projekt je poleg samega glasbenega dela zahteval kar nekaj organizacijske in tehnične podpore, novih IKT znanj, izpeljave delavnic medgeneracijskega povezovanja, drugačnosti (predsodki,stereotipi) itd ter urjenja veščin peke piškotov. S projektom smo želeli osamljenim in izoliranim ljudem v posameznih institucijah polepšati predpraznične dni. Pri izpeljavi projekta smo sodelovali tudi  z mladimi iz Hiše znanosti - Center eksperimentov. Praznični duh z izpeljavo koncerta smo tako ponesli med obsojence v mariborskem Zavodu za prestajanje kazni zapora, med varovance društva za cerebralno paralizo Sonček, med starejše občane, obiskali smo starostnike v Sončnem domu v Mariboru in prijetno presenetili udeležence, ki obiskujejo programe za tretje življenjsko obdobje na Andragoškem zavodu Maribor. Izpeljali smo kar nekaj koncertov in odziv javnosti je bil več kot pozitiven. Mladi so dobili odlično učno izkušnjo,  udeležencem PUM-a pa takšni uspehi dajejo občutek vrednosti, s tem pa posledično pridobijo večjo motivacijo za učenje in za nadaljevanje izobraževanja, kakovostnejše preživljanje prostega časa  in s tem tudi  aktivno vključevanje v družbo.

 

Program PUM izvaja 11 organizacij: Andragoški zavod Maribor, Javni zavod MOCISS, Slovenj Gradec; Izobraževalni center Memory, Koper; Ljudska univerza Ajdovščina; Ljudska univerza Murska Sobota; Ljudska univerza Radovljica, Zavod Salesianum –OE PUM Celje; Posoški razvojni center Tolmin; Regionalni center za razvoj, Zagorje; RIC Novo mesto in Zavod BOB Ljubljana.