Domov - > eŠR ->

Sindikalna konferenca predšolske vzgoje o izvedbi stavke ter o standardih in normativih v vrtcih

16.1.2013, avtor: (sm)

Danes je v prostorih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani, potekala izredna seja zbora Sindikalne konference predšolske vzgoje. Na njej so navzoči - vabljenih je bilo nekaj več kot 90 sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ iz vrtcev - razpravljali o poteku priprav na stavko in o podrobnostih njene izvedbe v vrtcih. Ob tem so sklenili, da bodo vrtci na dan stavke 23. januarja 2013 zaprti, starši pa bodo otroke v izrednih primerih in po predhodnem dogovoru z zaposlenimi v vrtec lahko pripeljali, a le v tisto skupino, v kateri se bo tisti dan zagotavljalo nujno varstvo.
Zbor Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ je na seji sprejel tudi stališče v zvezi z včerajšnjo izjavo ministra dr. Žige Turka, da »ne bo začel postopkov za spremembo standardov in normativov v osnovnem in srednjem šolstvu«. Iz navedene izjave je namreč mogoče sklepati, da minister ne umika iz nadaljnje obravnave sprememb normativov in standardov, predlaganih v predšolski vzgoji (tj. povečanja neposrednega dela v skupini za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter povečanja števila otrok v skupinah). Predlagane spremembe v predšolski vzgoji so bile enako kot spremembe normativov in standardov v osnovnem in srednjem šolstvu del vladnega pogajalskega predloga z dne 29. 12. 2012 v sklopu pogajanj za Socialni sporazum 2012-2016. Javno vprašanje ministru dr. Žigi Turku se torej glasi: Ali po umiku zaostrenih standardov in normativov za osnovne in srednje šole MIZKŠ in on kot pristojni minister še vedno vztraja pri zvišanju standardov in normativov za vrtce?
Zbor SK predšolske vzgoje prav tako poziva ministra za javno upravo in pravosodje dr. Senka Pličaniča, naj pojasni, ali so predlagane spremembe normativov in standardov v dejavnosti predšolske vzgoje (spremembe Zakona o vrtcih) še vedno predvidene tudi v sklopu Zakona za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO), ki se oblikuje pod okriljem njegovega ministrstva.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport namreč trdi, da o uvrstitvi spremenjenih normativov za vrtce v ZUJFO odloča Ministrstvo za javno upravo in pravsodje.
Zaposleni v predšolski vzgoji od obeh ministrov pričakujejo, da se bosta glede sprememb standardov in normativov v predšolski vzgoji v najkrajšem času jasno in enoznačno opredelila.