Domov - > eŠR ->

O vpisu

25.1.2013, avtor: (ng) / rubrika: aktualno

Vlada RS je v četrtek, 24. januarja letos, dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2013/2014 za javne visokošolske zavode in koncesionirane visokošolske zavode za koncesionirane  študijske programe.
Značilnost razpisa za vpis za študijsko leto 2013/2014 je, da so bili visokošolski zavodi pred pripravo gradiv pisno opozorjeni, da v soglasje k razpisu ne bodo predlagana redna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov. Ob upoštevanju analiz učinkovitosti študija, razmer na trgu dela in zaposljivosti iz analize, ki jo je pripravilo ministrstvo, so bili visokošolski zavodi tudi pozvani, da pri razpisu mest za redni študij s področij humanistike in družboslovja upoštevajo zmanjšanje razpisnih mest za 20 odstotkov glede na razpis za študijsko leto 2012/13.
Usmeritev MIZKŠ so upoštevali vsi samostojni visokošolski zavodi. Nekatere fakultete javnih univerz pa so predlagano število vpisnih mest na področju humanistike in družboslovja zmanjšale že same, ko so jih predložile ministrstvu. Na primer, Fakulteta za družbene vede je v svojem predlogu že sama zmanjšala število vpisnih mest za 20 odstotkov. Ministrstvo je torej univerzam znižalo število vpisnih mest samo v tolikšni meri, da je bilo končno število razpisanih mest na humanistiki in družboslovju nižje za 20 odstotkov v primerjavi z lanskoletnim razpisom za vpis.
MIZKŠ je torej v soglasje Vladi Republike Slovenije za študijsko leto 2013/14  predlagal vpisna mesta tudi za univerze skladno z navedenimi usmeritvami, torej upoštevaje znižanje vpisnih mest za redni študij na področjih humanistike in družboslovja za 20 odstotkov glede na leto 2012/13.
Za leto 2013/2014 je tako vlada dala soglasje k skupaj 25.173 vpisnim mestom za redni in izredni študij, in sicer 23.376 mest za državljane Republike Slovenije in držav EU, od tega 19.815 mest za vpis v 1. letnik in 3.387 mest za nadaljevanje študija v višjih letnikih po merilih za prehode, 1.797 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva ter 174 mest za vzporedni študij in za diplomante.
Razpis za vpis bo izšel letos prvič samo v elektronski obliki, v zakonsko določenem roku, torej do konca januarja 2013. Prijava na razpis pa še ne bo potekala v evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu eVŠ. Ta se bo začel uporabljati z razpisom za vpis v 2. in 3. stopnjo za študijsko leto 2013/14. Za to smo se na ministrstvu odločili po sestanku predstavnikov MIZKŠ s predstavniki Visokošolske prijavno informacijske službe, predstavniki Univerze v Ljubljani in predstavniki Univerze v Mariboru. Tam so predstavniki vpisnih služb univerz izrazili zadržek glede  aktivacije prijave za vpis v eVŠ z utemeljitvijo,  da za testiranje razvite prijave niso imeli dovolj časa, kar za samo izvedbo
prijavno-izbirnega postopka, ki ga izvaja VPIS Univerze v Ljubljani, predstavlja preveliko tveganje. Ministrstvo je njihove pomisleke upošteval, zavedajoč se, da brez popolne zavezanosti k uspehu uvajanja novosti le-teh ni mogoče izpeljati brez tveganja za prijavitelje. Ker se prijava ne bo aktivirala za javne in koncesionirane visokošolske zavode, tega prav tako ni mogoče zahtevati od zasebnih visokošolskih zavodov.