Domov - > eŠR ->

Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo

30.1.2013, avtor: Cvetka Rengeo / rubrika: zanimivo

Naša knjižnica, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 609 učencev, je pomemben del življenja in dela na šoli. Že tretje leto zapored smo se organizirano lotili obeležitve oktobra, ki je mednarodni mesec šolskih knjižnic, in sicer z obogatenimi dejavnostmi, ki so imele samo en cilj: iskati nove spodbude za branje in hkrati promovirati knjige, branje in šolske knjižnice. Ves mesec nas je spremljalo geslo: Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Geslo nas opozarja na bogastvo knjig in dokumentov, ki jih hranijo knjižnice. Knjižnice ohranjajo zgodovino, skrbijo za sedanjost in prihodnost učencev in njihovih staršev s tem, da jih opremljajo s kompetencami, ki so potrebne za uspešno delovanje v sodobni družbi.

Dejavnosti:

-       v radijski uri, na spletni strani šolske knjižnice in na oglasnih deskah v zbornici, knjižnici in na šolskih hodnikih smo predstavili pomen šolskih knjižnic za učenje in poučevanje;

-       sprejem prvošolcev (trije oddelki) v šolsko knjižnico: podelitev članskih izkaznic, postavitev knjižnega gradiva, navajanje na samostojno iskanje knjig;

-       2.-5.razred (v vsakem razredu 3 oddelki): orientacija v knjižnici, postavitev knjižnega gradiva, izbira "prave" knjige, kaj je bralno razumevanje;

-       obisk učencev kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnične šole iz Melincev: (podelitev članskih izkaznic, orientacija v knjižnici, samostojno iskanje knjig); – tedenski obiski vseh oddelkov razredne stopnje (15 oddelkov) z razredniki, vračanje in izposoja gradiva;

-      obisk oddelkov predmetne stopnje pri urah slovenščine in spoznavanje sistema COBISS/OPAC;

-       obiski oddelkov podaljšanega bivanja;

-       več branja v skupinah podaljšanega bivanja;

-       knjižni kotički po razredih (npr. razstava Moja najljubša knjiga);

-       obisk Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota z učenci 7. razreda v okviru projekta Rastem s knjigo;

-       fotografiranje: dan v šolski knjižnici;

-       o dejavnostih ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic smo poročali v lokalnih in strokovnih časopisih, vsakodnevne dogodke pa smo sproti objavljali na blogu šolske knjižnice http://knjiznicaosbeltinci.blog.arnes.si/ .

Učenci od 1. do 9. razreda so spoznavali šolsko knjižnico kot kulturno, učno in informacijsko središče šole, pa tudi kot kraj, kjer se lahko umirimo in sprostimo. Z zanimanjem so prisluhnili “zgodbam” iz življenja šolske knjižnice. Ob vsej ponudbi prostočasnih dejavnosti je prav, da z učenci iščemo nove vzpodbude za branje. Branje je namreč najboljše učenje in to dejstvo je za učence lahko odlična popotnica za življenje.

Učenci so pokazali veliko dojemljivosti in pripravljenosti za novo znanje. Verjamemo, da so na dobri poti, da postanejo odlični samostojni uporabniki knjižnice, kar je tudi naš skupni cilj.