Domov - > eŠR ->

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2013/14

4.2.2013, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je danes, 4. februarja 2013, objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2013/2014. Na voljo je na spletni strani MIZKŠ: http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/ in spletni strani Višješolske prijavne službe:  www.vss-ce.com/vps.
Za študijsko leto 2013/2014  je razpisalo prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje skupaj 48 višjih strokovnih šol: 26 javnih in 22 zasebnih od tega sta dve s koncesijo.
Za izobraževanje v skupaj 48 višjih strokovnih šolah  je razpisanih 30 različnih študijskih programov: V študijskem letu 2013/2014 se prvič razpisujeta nov študijski program Avtoservisni menedžment.
V primerjavi z prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih več vpisnih mest: skupaj 14.312. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4.105, za izredne pa 4.025 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 6.182 vpisnih mest. V študijskem letu 2013/2014 bo za redne študente na voljo 150 mest več kot lani. Zasebne šole so razpisale 365 mest več kot lani.
Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je največje v študijskih programih s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva in v letošnjem letu znaša 33,62% mest za redni ter 34,16 % za izredni študij.
Prijavljanje za vpis v višje strokovne šole bo potekalo prek  Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati se prijavijo na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.  Prijaviti pa se morajo najpozneje do  8. marca 2013.
Informativna dneva bosta na  višjih strokovnih šolah organizirana 15. in 16. februarja 2013 (na nekaterih šolah tudi v drugih dnevih, kar je razvidno iz razpisa), tako da si bodo kandidati lahko pridobili  podrobnejše informacije, pomembne za odločitev o izbiri študija.