Domov - > eŠR ->

Po poteh trajnostnega razvoja

8.3.2013, avtor: (info) / rubrika: zanimivo

Šolski ekovrtovi - program, ki poteka pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj, je včeraj, 7. marca 2013, stopil korak naprej. Inštitut je namreč skupaj z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem in ambasadorko programa Manco Košir prvič javno podelil ZNAK »ŠOLSKI EKOVRT« (častna listina in izjava) 22 najbolj prizadevnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, ki so v zadnjih dveh letih ustvarili številne ekogredice in ekosadovnjake ter pri tem sledili merilom ekološkega kmetovanja in varovanja narave.

Znak ni le navaden znak. S pridobitvijo so se šole in vrtci obvezali, da nadaljujejo z upoštevanjem temeljnih načel šolskega in vrtčevskega ekovrtnarjenja: organske odpadke zbirajo in jih ustrezno kompostirajo, uporabljajo ekološka semena ali kemično netretirana, izdelan imajo osnoven načrt kolobarjenja, rastline gnojijo z organskimi gnojili ter v ekovrtu ne uporabljajo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov in mineralnih gnojil. Seveda ne pozabijo na trajnostno gospodarjenje z vodo ter ločenim zbiranjem vseh odpadkov, ne le organskih.

Dobitniki se bodo tako odslej lahko pohvalili, da imajo v svoji vrtčevski ali šolski okolici svoj ekovrt, ki je vzorno učno in vzgojno orodje, za katerega so dobili priznanje, predvsem pa za možnost, ki so jo z ekovrtom dali našim nadobudnim otrokom in mladostnikom. Zagotovo pa je, da pisanih ekovrtov ne bi bilo brez prizadevnih mentorjev (vzgojiteljev in učiteljev), ki so vedno »v ekovrtnarski akciji« in zunanje sodelavke Inštituta, permakulturne strokovnjakinje Jožice Fabjan.

Kdo so torej dobitniki ZNAKA?

 • OŠ Martina Krpana iz Ljubljane
 • OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice
 • OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • OŠ Cerkno
 • OŠ Bršljin
 • OŠ Antona Martina Slomška z Vrhnike
 •  OŠ Šmarje pri Jelšah
 • Podružnična šola Kompolje (OŠ Dobrepolje)
 • OŠ Trebnje
 • Podružnična šola Janče (OŠ Sostro)
 • OŠ Polzela
 • OŠ Žirovnica
 • OŠ Roje
 • OŠ Simona Jenka Kranj
 • OŠ Gustava Šiliha iz Maribora
 • OŠ Stari trg ob Kolpi
 • OŠ Domžale
 • OŠ Karla Destovnika-Kajuha iz Ljubljane
 • Vzgojno-izobraževalni zavod III. OŠ Rogaška Slatina
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik
 • Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec)
 • Gimnazija Šiška

V programu Šolski ekovrtovi v letošnjem šolskem letu sodeluje 81 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, zato je prva podelitev potrditev dobrega preteklega dela in sodelovanja članov in koordinatorja programa. Inštitut za trajnostni razvoj verjame, da je bila podelitev hkrati tudi navdih in spodbuda za druge.