Domov - > eŠR ->

Prozorna škandaloznost

11.3.2013, avtor: (sviz - sm) / rubrika: aktualno


Številnim protestom proti prijateljsko-interesnim podeljevanjem koncesij zasebnim visokošolskim zavodom za izvajanje visokošolskih študijskih programov se pridružuje tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Ravnanje ministra dr. Žige Turka in njegovih sodelavcev ter vlade, ki naj bi opravljala le še tekoče posle in si slednje očitno razlaga zelo široko, zgolj potrjuje njihovo dozdajšnje razumevanje države kot plena, ki v celoti pripada njim in njihovim podpornikom.

SVIZ je v svojem pismu mednarodnim organizacijam v začetku tega leta opozoril na številne predlagane uničujoče vladne posege na področju javnih storitev, zlasti vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in kulture. Sindikat je takrat posebej izpostavil problematiko znižanja financiranja javnih univerz in omejevanja vpisa na družboslovje in humanistiko, ki naj bi preusmerilo študente z javnih fakultet in univerz na zasebne. Minister dr. Žiga Turk si je v svojem odgovoru na omenjeno pismo, prav tako poslanem v tujino, zapisano drznil označiti za »popolnoma neresnične trditve o domnevnem privilegiranju zasebnih šol«. Minister, ki je samo nekaj mesecev po nastopu svojega mandata prejel nezaupnico več kot 16 tisoč zaposlenih iz dejavnosti, ki naj bi jih zastopal, in je bil glavni vladni eksekutor sistematičnega uničevanja javnega (visokega) šolstva in znanosti, svoje zadnje dni na položaju izkorišča zgolj še za zadovoljevanje interesov stranke in nagrajevanje strankarskih vojakov z javnimi sredstvi in na račun javnega šolstva.

Dokler bo država razumljena kot plen, ki pripada vsakokratnim oblastnikom in s katerim le-ti lahko brutalno in brez zadržkov počnejo vse, kar je dobro za njih, v Sloveniji ne bo sprememb. SVIZ, ki ima v načelih in ciljih zapisano skrb za kakovostno javno šolstvo, bo od katere koli oblasti zahteval prav to – naj najprej ustrezno poskrbi za dostopnost izobraževanja vsem. Javno izobraževanje je pravica, ki jo mora vsem otrokom zagotoviti država. SVIZ ne nasprotuje razvoju zasebnega šolstva, saj je potrebno dopolnilo javnemu, odločno pa nasprotuje neoliberalni in klientelistični politiki privatizacije javnega šolstva zaradi zniževanja stroškov javnih financ in podeljevanja javnega denarja zasebnikom preko načrtovanih in zgolj temu prirejenih razpisov.

SVIZ se bo kot dozdaj, skupaj z drugimi sindikati, civilnodružbenimi gibanji (vključno z vstajniškimi) prizadeval za to, da državo iztrga plenilskim interesom in jo postavi v funkcijo skupnega dobrega.