Domov - > eŠR ->

Bogato desetletje

11.3.2013, avtor: (dš) / rubrika: zanimivo

Fakulteta za management Univerze na Primorskem je bila prva specializirana visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji na področju managementa. Več kot 17-letne izkušnje v poučevanju, raziskovanju in svetovanju v menedžmentu so se izbrusile v akademsko odličnost, s katero se fakulteta danes lahko pohvali.

Na fakulteti izvajamo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Dodiplomska sta visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program Management, podiplomski pa so magistrski študijski programi 2. stopnje Management, Upravljanje trajnostnega razvoja in Ekonomija in finance ter doktorski študijski program 3. stopnje Management, ki zagotavlja dobro izhodišče za uspešno akademsko kariero ter ustvarja vodilne strokovnjake na področju managementa.

Ker se na naši fakulteti zavedamo, da poznavanje področja prava nujno spada v nabor menedžerskega znanja, smo izobraževalno ponudbo naše univerze obogatili z interdisciplinarno zasnovanim študijskim programom 2. stopnje Pravo za management.  

Vsi naši študijski programi so mednarodno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi priznanih evropskih univerz. Skupni imenovalec naših študijskih programov so odličnost, sodobnost in osmišljanje teorije s prakso. To so močni temelji za kakovosten študij, ki jim dodatno trdnost dajejo volja, zavzetost in motiviranost naših študentov za študij. Ta simbioza zagotavlja, da smo ob diplomiranju vsakega našega študenta zadovoljni vsi.

Trenutno na fakulteti v vseh treh študijskih središčih – v Kopru, Celju in Škofji Loki – skupno študira več kot 1.700 študentov. Vsako leto gostimo tudi več kot 100 mednarodnih študentov.

Fakulteta za management je fakulteta z izjemno mednarodno vpetostjo. To dokazujejo številni gostujoči predavatelji iz tujine in gostovanja naših predavateljev v tujini, številni mednarodni raziskovalni projekti, mednarodni študenti … Z novim študijskem letom pa bomo prvič razpisali tudi magistrski študij managementa v angleščini. S tem odpiramo nova obzorja v uspešno prihodnost.

Število vpisanih študentov, število in uporabnost naših raziskav ter raziskovalnih projektov potrjuje, da delamo dobro. Sloves naših visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev sega prek naših meja. Dobro sodelovanje, ki se je razvilo v preteklosti, širimo naprej, veliko je želje po novem. To je tudi vodilo našega delovanja in ustvarjalnosti.

V vseh teh letih smo dosegli veliko. Fakulteta za management je dobra fakulteta, ki jo odlikuje akademska odličnost. Zato se nam kljub viharjem ni treba bati, da bi izginila z obzorja.