Domov - > eŠR ->

MINISTRSTVO JAVNIM KULTURNIM ZAVODOM NAKAZALO MANJ SREDSTEV

15.3.2013, avtor: (sviz - sm) / rubrika: aktualno

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ostro protestira proti ravnanju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je javnim zavodom s področja kulture v mesecu januarju in februarju 2013 zagotovilo med 10 do 12 odstotkov nižji obseg sredstev mase za plače javnih uslužbencev v primerjavi z maso za plače javnih uslužbencev v lanskem letu.

Ob takšnem znižanju sredstev mase za plače javnih uslužbencev nemotenega delovanja javnih zavodov ni možno zagotoviti zgolj z drugačno organizacijo javne službe ali prerazporeditvijo zaposlenih ter dodatnim notranjim varčevanjem v posameznem zavodu, kot zatrjuje Vlada RS, zato SVIZ meni, da bodo odpuščanja javnih uslužbencev v javnih zavodih s področja kulture neizogibna, čemur SVIZ odločno nasprotuje.

Ministrstvo se je za takšno potezo odločilo kljub odprtim pogajanjem za razrešitev stavkovnih zahtev, ki so jih reprezentativni sindikati javnega sektorja naslovili na Vlado RS. Ena izmed glavnih stavkovnih zahtev je tudi ta, da Vlada RS odstopi od namere po zmanjševanju števila javnih uslužbencev, ki presega en odstotek na letni ravni od skupnega števila zaposlenih. Sindikati zahtevajo še, da Vlada RS dodatno ne zniža mase sredstev za plače za javne uslužbence za leti 2013 in 2014 ter da odstopi od zniževanja pravic javnih uslužbencev.

SVIZ pričakuje, da se bo nova vlada takoj opredelila do vprašanja oz. problematike nakazovanja znižanih sredstev mase za plače javnim zavodom s področja kulture in da bodo do dokončne razrešitve stavkovnih zahtev med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS javni zavodi s področja kulture prejeli poračun sredstev mase za plače javnih uslužbencev za meseca januar in februar 2013.

Zagotovila nove mandatarke Vlade RS Alenke Bratušek, da je treba »varovati in razvijati javni sektor, da bo dejavnik razvoja naše družbe, zaposlovalec in spodbujevalec napredka, ne pa navidezni sovra��nik, ki mu lahko samo jemljemo...«, SVIZ jemlje skrajno resno in pričakuje, da bodo izrečenim zagotovilom sledila tudi dejanja. To velja še zlasti za izjavo Alenke Bratušek, da »je potrebno vrniti tisti razvojni potencial šolstvu, znanosti in kulturi, ki jim je bil z zadnjimi brutalnimi rezi, predvsem pa s ponižujočim odnosom, ne le odvzet, temveč tudi v temelju zanikan«.