Domov - > eŠR ->

Končani dnevi Fakultete za menedžment

25.3.2013, avtor: (dš) / rubrika: aktualno

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekanja Fakultete za management prof. dr. Anita Trnavčevič sta minulo soboto na pomladno obarvani 15. slavnostni podelitvi diplom in priznanj FM izročila diplome in priznanja ter čestitala diplomantom in prejemnikom priznanj. Po podelitvi je sledilo še zadnje dejanje letošnjih dnevov FM – akademski ples, ki ga je fakulteta pripravila skupaj z združenjem Alumni FM in študentskim svetom.

 »Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.« Z razmišljanjem o znanju Alberta Einsteina se je na prvo spomladansko soboto v portoroškem grand hotelu Bernardin začela slavnostna, že 15. podelitev diplom in priznanj Fakultete za management Univerze na Primorskem.

 V letu 2012 je študij končalo skupno 323 študentk in študentov. Med njimi je bilo 50 magistrov znanosti in šest doktorjev znanosti. Podeljena so bila tudi številna priznanja najboljšim diplomantom, študentom in sodelavcem fakultete, ki je 11. marca letos praznovala 10. obletnico, odkar se je iz visoke šole preoblikovala v fakulteto, in je bila leta 2003 tudi ena od ustanovnih članic Univerze na Primorskem.

 Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekanja Fakultete za management prof. dr. Anita Trnavčevič sta diplomantom ob tako pomembnem trenutku v njihovem življenju namenila spodbudne besede in jim zaželela dobro popotnico za naprej.

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je v svojem slavnostnem nagovoru izpostavil misel ameriškega kultnega pisatelja Kena Keseyja: »'Raje sem strelovod kot seizmograf. Raje vidim, da me trese, kot pa da sem samo merilec rezultatov, raje imam skrivnostnost kot pa odgovore.' Zato vam polagam na srce: bodite taki, da si boste postavljali vprašanja, tudi najbolj čudna, nenavadna, skrivnostna. Ta so bolj pomembna kot pa odgovori nanje. Vso srečo.«

Dekanja Fakultete za management prof. dr. Anita Trnavčevič je diplomantom v popotno torbo za novo pot, ki je pred njimi, položila naslednje misli: »S ponosom hodite in nosite ime Fakultete za management Univerze na Primorskem. Vaše učenje ni končano, ste na poti vseživljenjskega učenja; ko se boste znova odločali, kje boste iskali nove izkušnje, znanja, veščine, spretnosti, se vrnite k nam, na Fakulteto za management, na Univerzo na Primorskem. Delujte etično in trajnostno naravnano, hodite pokončno in se zavedajte, da bližnjic do uspeha v karieri ni.«

Podelitvi diplom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov je sledila še podelitev priznanj. Priznanje za uspehe na študijskem področju kot najuspešnejši študenti glede na povprečno oceno v posameznem študijskem programu so prejeli Anja Arnšek, Luka Neels, Ana Ravnak Majcen, Vesna Miloševič, Denija Rekić in  Dajana Pavlič. Priznanje za uspehe na področju študentskega tutorstva so prejeli Viktorija Arsovska, Valter Pečenko in Sintija Veškovo. Priznanje študentom za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti pa je šlo v roke, zdaj že diplomantu, dr. Sergeju Gričarju.

Priznanja diplomantom za najboljša diplomska dela in njihovim mentorjem so prejeli: Dejan Grobiša in mentorica asist. dr. Ana Arzenšek, Urša Gorišek in mentor doc. dr. Igor Rižnar, Nina Pečovnik in mentor izr. prof. dr. Dragan Kesič, Aleš Trunk in mentor doc. dr. Igor Stubelj, mag. Stanislav Blagotinšek in mentor prof. dr. Borut Likar, mag. Saša Heat-Drugovič in mentor izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj, mag. Nastja Tomšič in mentor prof. dr. Mirko Markič ter dr. Tina Bratkovič Kregar in mentor prof. dr. Boštjana Antončiča.

 Sledila je še podelitev priznanj zaposlenim Fakultete za management. Priznanje za dosežke na izobraževalnem področju je šlo v roke viš. pred. mag. Armanda Faganela in viš. pred. dr. Mateje Jerman, priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi pa prof. dr. Mirku Markiču. Priznanje učiteljem na področju tutorstva je prejela doc. dr. Karmen Rodman, priznanje za dosežke na raziskovalnem področju pa izr. prof. dr. Mitja Ruzzier. Ob koncu je sledilo še priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete, ki ga je prejela delovna skupina v sestavi Silvije Benčič, Marte Alberti, Martina Bratoža, Petre Kocjančič in Petre Umer.

Na fakulteti se zavedamo, da povezovanje s poslovno prakso povečuje prepoznavnost visokošolske institucije, zato se trudimo krepiti medsebojno dolgoročno sodelovanje s podjetji, tako na področju izobraževanja kot tudi raziskovanja in svetovanja. Za izjemen prispevek k dodani vrednosti Fakultete za management in k njenemu prizadevanju za prepletanje akademske in poslovne sfere sta priznanje zunanjim sodelavcem prejela predsednik uprave Intereurope mag. Ernest Gortan in Center za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki ga je prevzel direktor centra Aleš Cantarutti. Mag. Ernest Gortan je v svojem govoru izpostavil, da se Fakulteta za management pomembnosti povezovanja med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom zaveda že od same ustanovitve naprej, kar dokazuje s številnimi dogodki, ki jih organizira. Na ta način želijo študentom podati tudi praktična znanja. Diplomantom je čestital in jim zaželel veliko sreče … predvsem pri iskanju novih zaposlitev. Tudi Aleš Cantarutti je najprej čestital vsem diplomantom, v nadaljevanju pa je potrdil dekanjine misli, da je učenje nenehen proces in da je treba še več narediti na področju povezovanja visokošolskega znanja in izkušenj iz prakse. Zahvalil se je vodstvu fakultete in vsem profesorjem, s katerimi so v preteklih letih tako uspešno sodelovali, in izrazil prepričanje, da se bo uspešno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. 

Skupaj z Dnevi FM se je to soboto končala tudi tradicionalna, že 10. strokovna konferenca FREM – Festival raziskovanja ekonomije in managementa. Prispevki so bili po sekcijah predstavljeni v vseh treh študijskih središčih fakultete. Tudi letos je organizacijski odbor med predstavljenimi prispevki izbral najboljšega. To je bil prispevek Andreje Lango z naslovom Vpliv gospodarske krize v občini Ilirska Bistrica.

Slavnostni dogodek so glasbeno obarvali vokalno-instrumentalna skupina študentov Pedagoške fakultete pod vodstvom zborovodja dr. Ivana Lešnika in kvartet kitar iz Glasbene šole Koper z Gregorjem Benčino, Ano Knific, Arjanom Skokom in Makom Tešićem.

Slavnostno podelitve diplom in priznanj Fakultete za management so omogočili tudi Študentski svet Fakultete za management, Banka Koper, Hoteli Bernardin in Agencija M Servis.

Večerni del Dnevov FM se je nadaljeval z akademskim plesom, kjer je glasbeno nit pozno v noč vpletala primorska glasbena skupina Gedore, za presenečenje pa je poskrbela še naša diplomantka – talentirana pevka s Koroške – Sara Kobold, ki je ob spremstvu glasbene skupine odpela nekaj plesnih skladb.