Domov - > eŠR ->

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

27.3.2013, avtor: Helena Murgelj / rubrika: aktualno

V četrtek, 21. marca 2013, je MIB - Mednarodni izobraževalni center Ljubljana organiziral že sedmo strokovno konferenco učiteljev podaljšanega bivanja z naslovom Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB. Na konferenci, kjer je bilo 40 prisotnih, je bilo predstavljenih štirinajst predavanj z različno tematiko in štiri delavnice, ki so jih učiteljice izpeljale z učenci v skupinah podaljšanega bivanja. Po predavanjih so sledile praktične delavnice. Pod vodstvom voditeljic Mateje Lešničar in Julije Grm z Osnovne šole Frana Roša Celje smo udeleženke izdelale svečnik in velikonočne izdelke iz odpadne embalaže. V delavnici, ki sta jo vodili Alenka Tominšek in Irena Malovrh z Osnovne šole Jurija Vege Moravče pa smo izdelale voščilnico v pick point tehniki in okrasek iz hama perlic in žice. Tokratna konferenca je omogočila predstavitev dejavnosti in izmenjavo izjemnih praks ter izkušenj posameznih učiteljic podaljšanega bivanja. Tudi ob sedmi strokovni konferenci učiteljev podaljšanega bivanja je nastal zbornik z naslovom Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB. Urednica zbornika  mag. Maruška Željeznov Seničar je v uvodni besedi zbornika zapisala: "VII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja z naslovom Ustvarjalno preživljanje prostega časa prinaša dragocene praktične prispevke učiteljev podaljšanega bivanja. Spodbujanje učenčeve ustvarjalnosti, kreativnosti in radovednosti je naložba v prihodnost družbenega razvoja. Kreativni in inovativni posamezniki določajo drugačnost, napredek in razvoj. Čas podaljšanega bivanja ponuja možnosti za razvoj učenčevih interesov, kreativnih sposobnosti in drugačnosti." Zbornik vsebuje 27 prispevkov na 150 straneh in je dragocen izbor prispevkov in predavanj, ki so nastali skozi večletno praktično delo učiteljev podaljšanega bivanja. Na koncu konference so izžrebali kolektiv Osnovne šole Center Novo mesto, ki bo za nagrado na svoji šoli poslušal predavanje v organizaciji MIB-a.