Domov - > eŠR ->

Festival Vetrnica

22.4.2013, avtor: Staša Slapnik / rubrika: utrip

Festival Vetrnica je festival vseh slovenskih medijskih in grafičnih šol, ki je bil zasnovan z namenom, da spodbuja kreativnost mladih ter srednješolsko izobraževanje dvigne na višjo raven. V Sloveniji obstaja šest srednjih šol s smerjo medijskega ali grafičnega tehnika (Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Ekonomska šola Novo mesto, Šolski center Celje, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana). Smer medijski tehnik je relativno nova, saj izobražuje dijake predvsem na področju multimedijev (od grafične priprave, oblikovanja spletnih strani do avdio-vizualne produkcije). Zaradi potrebe podjetij po takih kadrih smo se v Skupnosti za medijske in grafične komunikacije odločili, da organiziramo Festival Vetrnica.
Srednješolci preko natečaja dobijo možnost za kreativno razmišljanje, lastno ustvarjalno izražanje svojih želja in interesov, uporabo sodobne tehnologije in rokovanja z njo. Namen festivala je povečati sodelovanje med dijaki, med dijaki in učitelji ter šolami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. V šolskem letu 2012/2013 bo festival potekal že četrto leto, tokratna organizatorka festivala je Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Tema letošnjega festivala je Voda je življenje.
Na festivalu se najbolj kreativni dijaki posameznih šol predstavijo v šestih kategorijah, in sicer: Grafično oblikovanje in ilustracija, Oblikovanje spletnih strani, Animacija, Filmska produkcija, Fotografija in Oblikovanje tiskovin. Izdelke bodo poleg profesorjev posameznih šol ocenjevali tudi priznani strokovnjaki s posameznih področij multimedijev.
Namen Festivala je poleg sodelovanja dijakov in učiteljev tudi ozaveščanje okolice, da dijaki lahko s svojim inovativnim pristopom pripomorejo k napredku v medijskem prostoru znotraj Slovenije in zunaj nje.
Slovesna podelitev nagrad bo potekala 25. 4. 2013 ob 16. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici, kjer bodo nagrajena dela tudi razstavljena. Izbor del bo objavljen na spletni strani Festivala Vetrnica www.festivalvetrnica.si