Domov - > eŠR ->

Učiteljstvo in njihova društva - spodbujevalci pedagoškega razvoja

13.6.2013, avtor: (bš) / rubrika: aktualno

Pri svoji mednarodni dejavnosti slovenski muzeji podpiramo povezovanje med muzeji in muzealci pa tudi preučevalci kulturne dediščine iz različnih držav. Slovenski šolski muzej v sodelovanju z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in Slovenskim odborom ICOM ter ob pomoči še drugih muzejskih in znanstvenih društev in ustanov pripravlja konec junija 2013 tradicionalni 15.  mednarodni simpozij  šolskih muzejev  in šolsko - zgodovinskih zbirk. Simpozij, ki se jezačel že leta 1984 v Avstriji in ga bienalno prireja vedno drug muzej, društvo ali univerza, je po Švici, Nemčiji, Norveški, Franciji in Italiji tokrat pri nas v Ljubljani.

Simpozij z mednarodnim nazivom »15th International Symposium on School Life and School History Museums & Collections« se bo letos ukvarjal s temo »Povezovanje v izobraževanju: učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi)«. Tema o učiteljstvu, učiteljskih društvih in njihovem delu ter povezovanju v vzgoji in izobraževanju je usmerjena k strokovnjakom v muzejih pa tudi k raziskovalcem in predavateljem, ki so povezani s tematiko zgodovine vzgoje na univerzah, inštitutih in arhivih.

Namen simpozija, ki tradicionalno povezuje številne večje in manjše šolske muzeje in raziskovalce zgodovine vzgoje, je predstaviti in raziskati poklicno vlogo učiteljev in učiteljic ter posebej njihovih društev pri razvoju šolstva in pedagogike pa tudi kulturnega in drugega razvoja skozi zgodovino. Učiteljska društva in njihove regionalne, nacionalne (etnične), državne in tudi mednarodne povezave so presegale lokalni pomen velikokrat zelo pestre učiteljske dejavnosti. Društva so povezovala učiteljstvo pri uveljavljanju poklicnih (sindikalnih) interesov, pomembno vplivala na razvoj  pedagoškega izobraževanja (vključno z nadaljnjim izobraževanjem in izobraževanjem odraslim)   ter z učiteljskim in pedagoškim tiskom različnih idejnih usmeritev sooblikovala  razvoj šolstva. Vplivala so tudi na učiteljska zborovanja, izdajateljsko dejavnost in ne nazadnje na nastanek šolskih muzejev. Tudi predstavitev šolskih muzejev in njihovih novih razstav je eden od namenov simpozija.

Med več kot 70 predlaganimi prispevki – ti so iz približno 30 večinoma evropskih pa tudi drugih držav od Brazilije do Japonske, Nigerije in Avstralije  oblikuje 15-članski mednarodni odbor z dr. Brankom Šuštarjem (SŠM) kot koordinatorjem dokončen program, v katerem bo vsaj 50 zanimivih predavanj o historičnih primerjavah obravnavane tematike od zgodovine šolstva, muzejskih ved do arhivskih in pedagoških analiz. Simpozij bo potekal na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani (Poljanska cesta) v delovni obliki v angleščini (ter na 'babilonski' sekciji tudi v drugih jezikih) od 26. do 29. junija 2013. Informacije so dostopne tudi na spletni strani Slovenskega šolskega muzeja