Domov - > eŠR ->

O slovenskem ogrodju kvalifikacij

19.6.2013, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Na mednarodni konferenci je bilo predstavljeno Zaključno poročilo Slovenije, ki ga je pripravila medresorska delovna skupina za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij.

Minister dr. Pikalo se je uvodoma zahvalil organizatorjem mednarodne konference in pripravljavcem v medresorski delovni skupini za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij za trud in opravljeno delo. Na novinarski konferenci je minister Pikalo poudaril, da je bilo opravljeno veliko delo in da se bo jeseni lahko začel zakonodajni postopek v katerem bomo uzakonili slovensko ogrodje poklicnih kvalifikacij. Področje je zelo pomembno za vse državljane EU, saj so poklicne kvalifikacije ključno orodje za to, da bodo državljani mobilni na trgu delovne sile in v izobraževalnih institucijah.

Dr. Vinko Logaj, predsednik medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij, je poudaril, »da gre za prelomni trenutek, saj se prvič predstavlja poročilo o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki bo osnova za predlog zakona v jeseni.«

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje na MDDSZ, je dejala, da je slovensko ogrodje kvalifikacij izjemno pomembno in razvojno naravnano z vidika trga dela. »Zlasti zaradi transparentnosti nacionalnih poklicnih kvalifikacij in tudi zaradi lažjega prihoda slovenskih državljanov na evropski trg dela in obratno. S tem bomo premostili velike ovire za državljane EU in slovenske državljane na evropskem trgu dela.«

Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, je projekt ocenil za »večletno uspešno delo, kjer smo strokovno združili različne socialne partnerje v tem procesu.«