Domov - > eŠR ->

Začelo se je!

2.9.2013, avtor: (šr) / rubrika: aktualno

Spet je tu 1. september, spet se je zavrtelo šolsko kolesje.  Z novim šolskim letom se je v šolske klopi vrnilo 163.914 osnovnošolcev, med njimi je 20.368 prvošolcev – to je kar 1.155 več kot lani. Pouk za osnovnošolce poteka v 447 javnih osnovnih šolah in treh zasebnih. V srednje šole - v 109 javnih srednješolskih zavodov (t. j. 145 javnih srednjih šol, če štejemo po organizacijskih enotah), 6 zasebnih gimnazij in 6 zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami - se vrača 77.238 dijakov in dijakinj, od tega jih je 20.715 v prvem letniku.

Področje srednjih šol ostaja brez večjih vsebinskih novosti, jih je pa zato toliko več za osnovne šole:

drugačno poimenovanje - novo poimenovanje posameznih obveznih izbirnih predmetov: šport (do zdaj športna vzgoja), likovna umetnost (do zdaj likovna vzgoja), glasbena umetnost (do zdaj glasbena vzgoja);

številčne ocene - znanje učencev v 3. razredu se bo po novem ocenjevalo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Ocenjevanje učencev 1. in 2. razreda ostaja nespremenjeno;

nacionalno preverjanje za šestošolce - poleg 9. razreda se uvaja tudi obvezno nacionalno preverjanje v 6. razredu osnovne šole, za predmete slovenščino ali italijanščino oziroma madžarščino na narodno mešanih območjih, matematiko in prvi tuji jezik;

učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Vsem učiteljem, vzgojiteljem in drugim pedagoškim delavcem ter sploh vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju želimo mirno in ustvarjalno šolsko leto.