Domov - > eŠR ->

Podblica brez prvošolca

5.9.2013, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Ob splošno znanih dogajanjih ob začetku šolskega leta naj iz MO Kranj izpostavim naložbe, ki so jih v poletnem času izvedli v šolskih zgradbah in ob njih. Tako so ob OŠ Simona Jenka za sedem tisoč evrov sanirali asfaltne površine pred in za šolo ter označili intervencijsko pot. Največja naložba je bila v OŠ Franceta Prešerna, kjer so prenovili tri sklope sanitarij v skupni vrednosti okrog 190 tisoč evrov. En sklop je že bil prenovljen, prenova dveh sklopov pa je v fazi izvajanja. V podružnični šoli Besnica, ki sodi k OŠ Stražišče, so uredili učilnico za 4. razred za sedem tisoč evrov in vanjo namestili nove šolske klopi, stole, kateder, tablo, omare. V PŠ Mavčiče, ki je edina podružnična šola osnovne šole Orehek, je dozidava in novogradnja opornega zidu veljala okrog 41 tisoč evrov. Pred OŠ Jakoba Aljaža so za 23 tisoč evrov prenovili vhodni plato ter vhoda v šolo. V OŠ Helene Puhar so za 43 tisoč evrov prenovili športno dvorano ter kupili zanjo opremo. Mendi Kokot iz uprave MO Kranj, ki je zadolžena za stike z javnostjo, nam je zapisala, da je investicija je še v teku. Pridala je še, da bodo preostala sredstva za investicije oziroma vzdrževanje šolskih objektov porabljena za zagotovitev varnosti oziroma zagotovitev ustreznih higienskih pogojev, na primer sanacija sanitarij v OŠ Matije Čopa.

Ob podatkih, da bo v tem šolskem letu v devetih osnovnih šolah v MO Kranj v 237 oddelkih 4993 učencev in učenk, je izstopajoča ugotovitev ta, da v PŠ Podblica, ki sodi k OŠ Stražišče, v tem šolskem letu ni noben otrok vstopil v prvi razred. Lani so bili štirje. Skupaj je vpisanih v prve razrede z osnovno šolo Helene Puhar 592 otrok oziroma 32 več kot lani. Na prvi šolski dan je prvošolčke na podružnični šoli v Mavčičah in OŠ Helene Puhar nagovoril župan Mohor Bogataj, na OŠ Staneta Žagarja podžupanja Nada Mihajlović in na OŠ Orehek podžupan Bojan Homan, ki je bil navdušen nad šolsko himno in maskoto, ki sta popestrili prvi šolski dan. Za seznanjenost prvošolčkov in njihovih staršev o varnosti v prometu sta poskrbela vodja policijskih okolišev Robert Ternik in Sebastijan Ribnikar. Občina je vsem prvošolcem podarila slikanico Lipko in Košorok. Prvošolčkom so razdelili posebne zloženke, preventivni plakat, s katerim želijo otrokom prometno varnost še bolj približati in hkrati z njim opozoriti starše, da za prometno vzgojo nikoli ni prezgodaj.

Besedilo k slikam: Zgoraj: Mag. Bojan Kos je z ilustratorko Lindo Bonavalee avtor svežih ilustriranih nasvetov policije o ravnanju v prometu. Za prvošolce sta jih pripravila brezplačno. Spodaj levo: Potek začetka šolskega leta v MO Kranj so vsak s svoje strani osvetlili Robert Zadnik, inšpekcije, Mohor Bogataj, župan, Aleš Demšar, policija, Damjan Bertoncelj, SPV in mag. Bojan Kos, policija. Spodaj desno: nova učilnica za 4. razred v PŠ Besnica