Domov - > eŠR ->

Pravilno in varno s kolesom

26.9.2013, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Na ploščadi med vrtcema Mojca in Najdihojca na Teslovi ulici v Kranju smo spremljali najstarejši oddelek otrok iz enote Čebelica, ko je izvajal del preventivne vzgoje najmlajših s programom Kolesarčki. Skupino sta vodili Špela Pirih in Kristina Kaltenekar, ki sta skrbno spremljali, kako ti šestletniki dojemajo cesto, po kateri so se vozili s štirikolesniki. Špela nam je zaupala, da so v vrtcu že prejšnje leto namenili precej časa prometni vzgoji in, da otroci to vedenje sedaj preverjajo in dopolnjujejo na tem poligonu. Pri tem je zanimivo spoznanje, da nekateri otroci že dobro poznajo prometne znake in njihov pomen ter ravnanje, ki ga zahtevajo od njih. Cilj tega usposabljanja pa je, da bi se do vstopa v šolo znali vsi pravilno voziti s kolesi brez koleščkov, seveda, v spremstvu staršev. V času, ko smo spremljali izvajanje programa, smo dobili nelagodni občutek, da otroci tekmovalno posnemajo svoje starše in predvsem po nepotrebnem hitijo po stezi, da so premalo pozorni na postavljene znake, možne ovire in nevarnosti. Danijela, ki je predstavljala policistko, je morala kar pogosto uporabiti piščalko, njena pomočnica pa razreševati najrazličnejše nepredvidene, tudi nezgodne situacije. K našim ugotovitvam je Špela Pirih pridala, da je otrokom s temi štirikolesniki lažje izvajati naloge, kot s kolesi. Pred začetkom vožnje pa so jih še posebej opozorili, da se ne smejo zaletavati v robnike steze, ker le ti predstavljajo pločnik ter, da morajo pravilno voziti po cesti. Mimogrede, večino robnikov ob kolesarskih površinah na pravih cestah je iz nevarnega, ostrega, pravokotnega tonalita ali pa imajo ceste bolj ali manj luknjaste bankine. Oboje je neprijetno in nevarno za kolesarje.

Po informaciji Tinkare Bezovšek so se s Kranjskimi vrtci dogovorili, da bi v treh terminih izpeljali to preventivno vzgojo za 290 otrok. Zakaj in kako? Prepričani so, da je varnost v prometu ena pomembnejših tematik v današnjem času, zato jo najdemo tudi v učnem načrtu vsakega vrtca. Izobraževalni program prometne varnosti Kolesarčki je namenjen otrokom  starim od štiri do sedem let. Otroci preko igre spoznajo, kako pomembna je varnostna čelada, osnovne prometne znake, pomen semaforja ter kako se pravilno prečka cestišče. Seznanijo pa se tudi s pravilnim vedenjem v prometnem okolju, tako, da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Pri tem so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Vse to pa na zabaven in poučen način, preko igre. Pomočnica ravnateljice Kranjskih vrtcev Margareta Kutnjak ugotavlja, da jim je ponagajalo vreme, zato še niso realizirali programa na poligonu za enote Janina, Kekec in Čira čara. Bil pa je izveden za najstarejše oddelke enot Najdihojca, Mojca, Matija Čop, Jakob Aljaž, Čebelica in Sonček. Pridala je, da je eno izvedbo finančno pokril kranjski SPV, dve izvedbi pa sta bili financirani s strani podpornikov. Za prihodnjo izvedbo bo predlagala, da poleg poligona z vozili na pedala, uvedejo še en – kolesarski poligon, saj nekaj otrok čaka in se dolgočasi.

 Slike - zgoraj: Promet na poligonu nadzoruje več za to usposobljenih mentorjev, ki otroke opozarjajo, da se postavijo v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče. Spodaj levo: Prehitra vožnja ali nedovoljeno prehitevanje sta povzročila tudi trke. Spodaj desno: Na poligonu je postavljenih več križišč, prehod za pešce, semafor in prometni znaki, ki opredeljujejo različna dovoljena ravnanja.