Domov - > eŠR ->

Mladi povezujejo Evropo in spreminjajo življenje v deželah Podonavske regije

9.10.2013, avtor: Mag. Lenka Žigon / rubrika: utrip

Projekt: "Mladi povezujejo Evropo in spreminjajo življenje v deželah Podonavske regije

V dneh od 3. do 5. julija 2013 se je skupina dijakov in profesoric Biotehniškega centra Naklo na Dunaju udeležila sklepne konference podonavskih dežel, ki so sodelovale v projektu "Empowering Young People – Connecting Europe (EYPCE)" s podnaslovom: “Re-Shaping our Life in Our Region”. Gostiteljici projekta sta bili avstrijska organizacija KulturKontakt in srednja poklicna šola Die Schulen des bfi, Wien. Srečanje sta finančno podprla EU in avstrijsko Ministrstvo za izobraževanje, umetnost in kulturo (bmukk).

Kaj je bila osnova za izvedbo tako obsežnega projekta?

Petino evropske unije predstavlja Podonavska regija s 115 milijoni prebivalcev. To območje je pomembno za kakovosten razvoj celotne EU. Mnogi pojavi in razvojni izzivi v regiji ne poznajo meja. To so: poplave, transportne in energetske povezave, zaščita in varnost okolja, izobraževalni sistemi, trg delovne sile … Vse našteto zahteva skupne pristope in razvoj – z namenom, da krepimo trajnostni razvoj in konkurenčnost trga v tem delu Evrope. Strategija EU za
Podonavje (t. i. Podonavska strategija) je del razvojnega načrta Evropske unije, katere namen je utrjevanje sodelovanja med državami in različnimi organizacijami v Podonavju. Strategija razvoja zajema predvsem 14 držav. Od teh je 9 držav že včlanjenih v EU (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Romunija); 5 držav še ni del EU (Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Ukrajina, Moldovija). Strategija razvoja temelji na novi delovni metodologiji, ki vključuje »makro-regionalni« pristop, ki sledi zgledu Strategije EU za regijo Baltskega morja.

Rezultati naših šolskih projektov

EYPCE projekt se je razvijal v sklopu razvojne strategije EU za Podonavsko regijo – s posebnim poudarkom: »Ljudje in njihova spretnostna znanja«. Rezultate smo predstavili v obliki konkretnih primerov in izdelkov. Udeležencev konference nas je bilo okoli 120 (učiteljev, ravnateljev, dijakov) – in sicer iz 16 šol in iz 10 držav. Bili so tudi predstavniki Evropske komisije in avstrijskega Ministrstva za izobraževanje, umetnost in kulturo. Uvodni del srečanja je bil namenjen razpravi in izkušnjam ob poteku tako obsežnega projekta – na ravni regionalnega sodelovanja. Zadnjega pol leta smo na šolah razvijali skupne naloge, povezane z reševanjem problema nezaposlenosti med mladimi v Podonavski regiji, s primerjavo vsakdanjega življenja v različnih deželah in s podporo prikrajšanim ter ranljivim skupinam v šolskem okolju. V preteklem šolskem letu – to je čas trajanja projekta – so se šole povezale v štiri skupine. Torej v vsaki skupini so bile po štiri šole iz različnih držav. Na Dunaju smo tokrat imeli možnost, da drug drugemu predstavimo svoje delo. Skupina A se je s temo Podjetništvo in socialna odgovornost dotaknila nezaposlenosti med mladimi in kako to zmanjšati. Skupina B je s temo Aktivno državljanstvo preučevala pomen prostovoljstva med mladimi in pomen pomoči posameznim skupinam ljudi. V skupini C – tema Trajnostni razvoj – smo sodelovali tudi mi, torej naša šola BC Naklo. Razvijali smo pomen trajnostnega razvoja in to prenesli v nekatere vrtce, kjer so se pridružili otroci in njihove vzgojiteljice. Projekt smo razvili na zgledu ravnanja z odpadki. Skupina D je s temo Kulturni dialog raziskovala vsakdanje življenje mladih v izbranih državah. Poiskali so podobnosti in razlike med mladimi. Tokrat je bilo prvič, da so bili vsi rezultati (izdelki) celoletnega projekta predstavljeni na enem mestu. Udeleženci konference smo lahko hodili med skupinami, občudovali različne izdelke, se pogovarjali in navezovali stike še za nadaljnja sodelovanja. 

Zaključek konference

Želje: »Naj bo prihodnost Evrope obogatena z dobrimi mislimi in dejanji vseh mladih.« Zadnji dan srečanja smo vsi skupaj odšli na obrežje reke Donave in zapisali lepe misli na asfaltno ploščad. Nekaj misli na papirčkih smo dali v steklenice in jih odvrgli v reko … Sicer imamo v načrtu do konca leta 2013 pripraviti še portfolijo. To bo zbirka inovativnih del in nalog, ki so bila predstavljena na konferenci. Portfolijo bo v pomoč učiteljem, ki bodo razvijali podobne projektne naloge. Več podatkov je dostopnih v naslednjih virih:

-       spletne strani KulturKontakt: http://www.kulturkontakt.or.at/en/educational_cooperation http://www.kulturkontakt.or.at/

-       objava v časopisu Kurier:

http://kurier.at/lebensart/kiku/vom-schul-leben-da-und-dort/18.233.288

-       objava na radiu avstrijskega programa Orange:

http://empoweringyoungpeople.net/allgemein/radio-report-from-the-eyp-meeting-in-july-2013/