Domov - > eŠR ->

Nove pridobitve

4.12.2013, avtor: (gd) / rubrika: utrip

Šolski center (ŠC) Škofja Loka je 3. decembra letos slovesno predal namenu Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in uradno obeležil konec projekta energetske sanacije šolskih objektov. Skupna vrednost obeh projektov je znašala približno 5,5 milijona evrov. Odprtja se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač, ki je poudaril, da tovrstni projekti predstavljajo koalicijo, ki prinaša razvoj in dodano vrednost. ŠC Škofja Loka nadgrajuje svoje izobraževalno-razvojno poslanstvo in odmevne projekte. Potem ko je letos v sodelovanju z Inštitutom Metron že predelal in v uporabo predal električni avto, je septembra končal investiciji izgradnje MIC-a in energetske sanacije šolskih objektov. Energetska sanacija je bila izvedena na lokacijah Podlubnik 1 b in Kidričeva 59, kar zajema skoraj 13.000 m2 ogrevanih površin. Poleg zamenjave energetsko neustreznih oken, izvedbe ustrezne toplotne izolacije na zunanjem ovoju in stropih proti neogrevanemu podstrešju ter vgrajene razsvetljave z digitalno DALI regulacijo je posebnost te energetske sanacije v tem, da ima osrednji objekt prezračevanje s preko 80-odstotnim vračanjem toplote iz odpadnega zraka (rekuperacijo).
Na lokaciji Podlubnik 1 b sedaj predstavlja osnovni energent zemeljski plin v kombinaciji s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode izven kurilne sezone. Kotel na kurilno olje je bil na lokaciji Kidričeva 59 zamenjan s kotlom na lesno biomaso, kar predstavlja pomemben korak k energetski samopreskrbi. Nova kurilnica bo namreč omogočila uporabo lesnih ostankov, ki nastanejo v sklopu izobraževalnega procesa, za lastno oskrbo s toplotno energijo.
Sistem prezračevanja in pohlajevanja prostorov je bil povezan v centralni nadzorni sistem - tako je možno upravljati objekt preko spletne aplikacije. Na saniranih objektih je bil vzpostavljen sistem digitalnega obratovalnega monitoringa energetskega upravljanja (DOM:EU), s pomočjo katerega je možno v vsakem trenutku na daljavo spremljati porabo toplotne in električne energije ter vode in stanje klimatskih pogojev objekta.
»Poraba toplotne energije se bo lahko na podlagi izvedenih ukrepov po strokovni oceni zmanjšala za 65 %, poraba električne energije pa za okoli 15 %,« je na uradnem odprtju pojasnil direktor ŠC Škofja Loka Martin Pivk. Skupna vrednost investicije znaša 2.395.854 evrov, delež sofinanciranja pa predstavlja 91,7 % vrednosti investicije.
Martin Pivk je v svojem govoru predstavil tudi projekt izgradnje MIC-a. Povedal je, da »je bil na okoli 2.200 m2 uporabnih površin zgrajen objekt, ki omogoča izvajanje kakovostnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, usposabljanja ter povezovanja z gospodarstvom,« in izpostavil, da »MIC predstavlja vez med šolstvom in gospodarstvom«. Gospodarstvo tako v MIC-u pridobiva partnerja, ki lahko v kratkem času zagotovi fleksibilno in potrebam naročnika prilagojeno izobraževanje. Na didaktičnih strojih, ki so enakovredni profesionalni opremi v gospodarstvu, je možno tudi razvijati in testirati izdelke.
V sklopu izgradnje MIC-a Škofja Loka je bilo dobavljene tudi kar nekaj nove opreme. MIC tako danes razpolaga z najsodobnejšim tehnološkim laboratorijem za poučevanje CNC tehnologij, s CAD učilnicami s 3D-skenerjem in 3D-tiskalnikom, z laboratorijem za avtomatizacijo in robotiko, laboratorijem za merilno tehniko ter z orodjarsko, inštalatersko in avtoservisno delavnico za področje strojništva. Celovitost ponudbe na tem področju dopolnjujeta sodobno opremljena varilnica in večnamensko pripravljalno mesto za avtokaroserijsko dejavnost. Za izobraževanje in usposabljanje s področja lesarstva je na voljo mizarska ročna in strojna delavnica s CNC in lasersko tehnologijo in več računalniških učilnic z računalniškimi programi za obdelavo lesa in lesno gradnjo.
Gradnja MIC-a je posredno prispevala k pomembni investiciji na Škofjeloškem, in sicer k ureditvi porečja Selške Sore s protipoplavno zaščito območja Podna. Njen pomen je na osrednji prireditvi izpostavil tudi župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, ki je povedal, da »smo s protipoplavno zaščito in MIC-em dobili najlepši del Škofje Loke«.
Skupna vrednost projekta MIC Škofja Loka znaša 3.080.916 evrov in je v vrednosti 2.391.818 evrov sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.