Domov - > eŠR ->

Z dobro knjigo do boljše prihodnosti

16.12.2013, avtor: (as) / rubrika: zanimivo

»Če bi se s sporočilom knjige seznanili tisti, ki predlagajo zakone, predpise, jih potrjujejo in bolj vplivajo na navade in način življenja prebivalstva, bi se kakovost življenja v Sloveniji opazno zvišala, naši potomci bi imeli več možnosti«. Tovrstni odzivi bralcev in stroke na knjigo Zemlja ima srce,so motivirali nevladno organizacijo Jasa, da ta svojevrstni ekološki priročnik brezplačno zagotovi predsedniku republike Borutu Pahorju in njegovim svetovalcem, poslancem Državnega zbora, celotni vladni ekipi, županom vseh občin v državi ... Ob izročitvi knjige tistim, ki oblikujoč zakonodajo in vzpostavljajoč vzorce obnašanja najbolj vplivajo na stanje okolja in posledično na naše zdravje, je predsednica Društva Jasa mag. Mateja Jamnik povedala: »Zato vam darujemo ta 'evangelij' ekologije, svojevrstni priročnik sobivanja vseobstoječega, in vas prosimo, da pozorno preberete ubesedena doživetja otrok in odraslih – strokovnjakov na področju ekologije in poznavalcev človeške duševnosti. Ugotovili boste številne neuglašenosti zakonskih predpisov z večnimi zakonitostmi Narave in resničnimi človeškimi potrebami; videli boste v polni jasnosti številne nesmiselne razvade, s katerimi neizgrajeni posamezniki uničujejo Naravo in grenijo življenje sobivajočim ... Le z vašo pomočjo, spoštovani, je možno dodatno oploditi ganljiva hotenja čistih otroških src, ki trepetajo za usodo planeta Zemlja (prvi del knjige), častitljive miselne dosežke strokovnjakov na področju ekologije (drugi del), prometejska hotenja Sinov Sonca (tretji in četrti del) ter prizadevanja naše nevladne organizacije za doseganje višje ravni učlovečenja, kot predpogoja za spodobno življenje vseh ...«.

 S to obdaritvijo nadaljuje Društvo Jasa brezplačno zagotavljanje dobre knjige določenim skupinam prebivalstva. V začetku leta so 2.500 izvodov te knjige izročili splošnim in osnovnošolskim knjižnicam, gorskim kočam in planinskim društvom, na številne odprte bralne točke ... Razen politikom in lokalnim skupnostim jo tudi tokrat izročajo na različne bralne točke (kavarne, ki imajo priročno knjižnico, ustanove uslužnih dejavnosti, ki imajo čakalnice za stranke ...). Ni namreč dovolj, kot so zapisali v dodatku knjige, izdati dobro knjigo in jo izročiti knjigarni. Za njeno življenje in učinkovanje je treba skrbeti naprej.

 Knjiga Zemlja ima srce je med tistimi redkimi knjigami, ki jo vsi potrebujemo. Zagotavlja nam vpogled v celoto obstoja vseobstoječega. Lučka Kajfež Bogataj, Anton Komat, Peter Novak, Vlasta Krmelj, Barbara Lampič, Katja Vintar Mally in drugi strokovnjaki so nam s preprostim besednjakom in močno argumentacijo v polni jasnosti osvetlili celotno področje ekologije, razkrili številne naše zablode, in ponudili zanesljive kažipoti k pravi strani življenja. Knjiga vsebuje tudi misli in verze o Lepoti prežemanja človeka in Narave (Kocbek, Ovidij, Levstik, Neža Maurer, Hölderlin, Gregorčič, Ciril Zlobec, Ivo Andrić ...). Posebej pa je dramatično in obvezujoče prvo poglavje, ki so ga ustvarili otroci. Toda vse to ni dovolj, je opozorila predsednica Jase, mag. Mateja Jamnik. Zato je apelirala na politiko: »Za višji učinek knjige in drugih tovrstnih hotenj, sta potrebna pravni okvir in pojmovna zgradba družbe, ki bi bila bolj usklajena z naravnimi zakonitostmi in etičnim ustrojem človeštva«. Pojmovna zgradba in etična vitalnost družbe pa je seštevek prizadevanj vseh. Vsi torej lahko nekaj naredimo.

 Za poslance Državnega zbora je knjigo prevzela podpredsednica Romana Tomc.

 Posnetki: Gordana Grlič