Domov - > eŠR ->

Stoječi aplavz častnemu občanu

6.1.2014, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

»Glede Vaše namere, da bi kaj dodali o mojem izobraževalnem delu, kot ste zapisali, pa sporočam, da je moja profesura na kranjski gimnaziji neskončno daleč, predvsem pa ne vem nič o tem, kaj se tam dogaja danes. Dvajset let in več se posvečam samo še literarnemu raziskovanju,« nam je iskreno odgovoril prof. France Pibernik od 2.decembra častni občan Mestne občine Kranj. Pomočnica ravnatelja Gimnazije Kranj mag. Fani Mavrič nam je, poleg občinske obrazložitve, pomagala odkrivati njegovo delo z zbornikoma mag. Valentina Pivka Gimnazija Kranj in stoletje njenih matur ter Gimnazija 1810-2010, Dvesto let od začetka gimnazijskega izobraževanja v Kranju. V prvi je navedeno, da je Pibernik Franc poučeval slovenščino od 1958. do 1990. Leta. V drugi je ponovljen ta službeni podatek. Zvemo pa še, da je maturiral na kranjski gimnaziji, 1955. leta diplomiral iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani in začetna tri leta služboval na Dobrovem v Goriških Brdih. Potem se je vrnil v Kranj, kjer je lani dočakal 85 let in naziv častnega občana MO Kranj. Kot ocvirek, to sta tudi dr. Janez Bleiweis pl. Trsteniški ter Davorin Jenko avtor napeva slovenske narodne himne Naprej zastava Slave!. Kot je napovedal župan MO Kranj Mohor Bogataj, bo še letos na javnem mestu mogoče spoznati tudi častne meščane in občane ter gorenjske občine.

Prof. Pibernika se osebno spomnim predvsem po izjemnih nastopih ob predstavljanju dvojezičnih izdaj izbranih Prešernovih pesmi v osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zanimivo je bilo poslušati besedo in primerjalno izjemna poročila pokojnega prof. Franca Drolca o nastajanju teh knjig, a prof. Pibernik je kot pesnik, pisatelj, publicist in urednik umirjeno vsako stvaritev poslal v večjezični svet.               

Prav tako je sprejel listino o tem, da postaja častni občan in kar prehitro odšel z odra dvorane na Brdo. Ga je pa zato vse občinstvo pozdravilo s stoječim aplavzom, ko se je vrnil v prvo vrsto.

Svetnik MO Kranj Stanislav Boštjančič in Miloš Varl sta predlog občanov strnila predlog, da gospodu Francetu Piberniku podeli naziv občan v trditev, da si to zasluži  za bogat prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in literature in za obsežno literarno ustvarjanje. V obrazložitvi pa je zapisano in je bilo povedano, da je izhodišče njegovega literarnega ustvarjanja poezija. V sedmih pesniških zbirkah sledimo njegovemu notranjemu doživljanju, zlasti njegovi zasidranosti v domači pokrajini, v kateri je odkrival njeno prvinskost in hkrati vso starožitnost kmečkega okolja, iz katerega je izšel. Odzival se je tudi na svoj čas in skušal odkrivati duhovne razsežnosti sveta.

Več kot deset njegovih obsežnih strokovnih del sodi na področje slovstvene zgodovine. Zanimajo ga tradicija, modernizem  in avantgarda. Dela s tega področja prinašajo korespondenco s pomembnimi pesniki in pripovedniki, prav tako pa posega tudi na področje dramatike. Izjemno področje Pibernikovega znanstvenega raziskovanja je iz ideoloških razlogov zamolčano slovensko literarno ustvarjanje v povojnem času v Argentini in drugod zunaj motične domovine.

Danes lahko trdimo, da je profesor France Pibernik eden najvidnejših literarnih ustvarjalcev in poznavalcev v slovenskem prostoru. V bogatem literarnem ustvarjanju je troje svojih del posvetil Kranju: Kranj (1993), Kranj, mesto na pomolu (2000) in Kranjska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja (2008). Aktivno je sodeloval pri izdajah Kranjskih zbornikov in pri izdaji edicije Prešernova pot v svet, zbirke Prešernovih poezij, prevedenih v osem svetovnih jezikov.

Profesor France Pibernik je s svojim prosvetnim delom na Gimnaziji v Kranju mnogim generacijam dijakov prikazal vso lepoto slovenskega jezika in pomembnost slovenske literature za ohranjanje slovenskega naroda. S svojim raziskovalnim delom jim je približal zamolčane slovenske pesnike, s svojim povezovalnim delom z zamejskimi Slovenci pa razširil slovenski kulturni prostor. S podelitvijo naziva častni občan Mestne občine Kranj se mu želimo zahvaliti za vso njegovo literarno ustvarjalnost in ga prosimo, da svoje bogato literarnozgodovinsko znanje še naprej prenaša na nas in naše potomce.

Slavljencu v čast je zapel tudi Ženski pevski zbor Carmen manet KUD Gimnazije Kranj z zborovodjem Primožem Kerštanjem.

 Besedilo k slikam: Zgoraj: Prof. France Pibernik z listino in župan Mohor Bogataj. Spodaj levo: Občinstvo je prof. Pibernika pozdravilo s stoječim aplavzom. Spodaj desno: Velika plaketa Mestne občine Kranj za leto 2013 je prejela Vlasta Sagadin, (prva z desne) za dolgoletno angažiranje  na družbenem in političnem področju ter prizadevanje za demokratizacijo družbe. Kot učiteljica geografije in angleščine pa je že vso poklicno kariero vpeta v šolstvo. Bogate politične izkušnje so ji pomagale pri ustanovitvi Območnega odbora SVIZ Kranj, ki je lani praznoval 20 let sindikalnega delovanja.