Domov - > eŠR ->

Zloraba nacionalnega preverjanja znanja

12.2.2014, avtor: (Sandi Modrijan) / rubrika: aktualno


 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je zgrožen nad načinom razvrščanja osnovnih in srednjih šol na lestvici »najuspešnejših«, ki ju je pripravila mariborska zasebna fakulteta Alma Mater Europaea in sta se pod udarnimi naslovi že znašli v večini slovenskih medijev. Metodološko povsem nestrokovna obdelava podatkov, ki je številnim šolam naredila nepopravljivo krivico, je v nasprotju z Zakonom o osnovni šoli (64. člen) in Zakonom o maturi (18. a člen), ki eksplicitno prepovedujeta tovrstno razvrščanje šol. Sviz s svojo pravno pisarno zato že preverja možnost tožbe proti fakulteti Alma Mater Europaea, ki zavaja s podatki in krši zakone.

Sviz je šolsko ministrstvo v preteklosti že nekajkrat – nazadnje pa na sestanku, ki je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal 3. februarja letos – opozoril na problematiko uporabe oziroma zlorabe dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja in pri maturi. Na dosežke učencev in dijakov na teh preverjanjih namreč vplivajo številni družbeno-ekonomski dejavniki, kot so socialna struktura učencev in njihovih družin, ki se pomembno odraža v dosežkih učencev in učenk; prizadevnost, delo in resnost učencev; pogoji za delo na posamezni šoli in še bi lahko naštevali. Zato je kakršnokoli enačenje rezultatov teh preverjanj s kakovostjo posameznih šol, še zlasti pa s kakovostjo dela učiteljic in učiteljev, neupravičen in nedopusten poseg v njihovo integriteto.

Sviz od strokovnjakov in strokovnjakinj na pedagoškem področju pričakuje, da bodo javno opozorili na škodljive posledice enostranskega, nedopustno šarlatanskega razvrščanja šol, ki povzroča učiteljem in učiteljicam nepopravljivo škodo. Čeprav nam preprosto ni jasno, kako je mogoče zaobiti povsem eksplicitne zakonske prepovedi o rangiranju šol, Sviz od šolskega ministrstva zahteva, naj nemudoma pripravi popravke zakonov, ki bodo onemogočili zlorabo prepovedi enostranskih in zavajajočih razvrščanj šol, ki omogočajo oziroma spodbujajo napačna sklepanja o kakovosti strokovnega dela učiteljev in učiteljic.