Domov - > eŠR ->

Neprimerno

12.2.2014, avtor: Milan Rejc, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije / rubrika: aktualno

Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije nasprotuje uporabi in objavi rezultatov učencev doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Objava, ki smo ji bili priča včeraj in danes je dokaz neprimernega pristopa k poskusu razvrščanje  šol brez ustrezne metodologije in v neposrednem nasprotju z veljavno zakonodajo,  saj 64. člen Zakona o osnovni šoli nasprotuje uporabi rezultatov šol  na nacionalnih preizkusih za razvrščanje šol.  Zato od oblasti pričakujemo, da bo najkrajšem možnem času storila vse, da se zakonske podlage uredijo na tak način, da do takih dogodkov ne več prihajalo.

Ravnatelji smo že soočeni s pritiski občin, ko nas pozivajo na odgovornost zaradi slabih rezultatov šol na nacionalnem preverjanju znanja. To je le eden od negativnih rezultatov objave. Jih je pa še veliko več.

Ko bo strokovna javnost poenotila vlogo in namen nacionalnega preverjanja znanja, bo lahko pripravila tudi podlage za odločanje o pomenu, namenu in smiselnosti ali nesmiselnosti razvrščanja šol. Dejstvo je, da je pomen in vloga nacionalnega preverjanja znanja že vrsto let kost za glodanje in uveljavljanje različnih interesov, pogosto tudi brez ustreznih argumentov in zgolj z uporabo moči.

Vse do takrat se bodo danes tu, jutri tam, pojavljale različne skupine in deležniki šolskega prostora, ki bodo malo za lastno promocijo, malo pa kar tako, na tak ali drugačen način, s tako ali drugačno pomanjkljivo metodologijo objavljali kar bodo pač objavljali. Pri tem pa  do onemoglosti, v imenu svobode in demokracije zagovarjali pravico do  objave rezultatov za vsako ceno.

Čas je za akcijo, na potezi je vlada oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.