Domov - > eŠR ->

Poimenovanje po Josipu Pangercu

17.3.2014, avtor: Fiorella Benčič / rubrika: aktualno

»Večstopenjska šola Dolina«           Kulturna ustanova »Pangerc« iz Doline

V Dolini pri Trstu je v sobot,o 15. marca letos, potekala pomembna slovesnost ob poimenovanju slovenske večstopenjske šole po dolinskemu glasbeniku, gospodarstveniku, politiku,  narodnem buditelju, nadžupanu dolinske občine, deželnem poslancu, odborniku za finance in vojnem poveljniku Josipu Pangercu.
Pangerc ima velike zasluge za narodnoprosvetni in gospodarski ter šolski razcvet tržaško-istrske regije; zgovoren je že podatek, da je med svojim županovanjem dal sezidati kar pet slovenskih šolskih poslopij v dolinski občini in eno šolsko poslopje v miljski občini, bil  je skoraj petnajst let predsednik okrajnega šolskega sveta za dolinsko občino in še in še bi lahko naštevali. Prav zato so se v slovenskih šolah in vrtcih dolinske in miljske občine odločili, da jih združijo pod skupnim imenom Josipa Pangerca.
Predlog za poimenovanje je dala županja Fulvia Premolin, ki je pred združitvijo z didaktičnim ravnateljstvom vodila nižjo srednjo šolo Simona Gregorčiča in predala zamisel kulturno- zgodovinski ustanovi “Josip Pangerc” iz Doline, da jo razvije. Pobudo so podprle tudi druge vaške in okoliške organizacije, sklep o poimenovanju večstopenjske šole po Josipu Pangercu pa je sprejel  Zavodni svet na seji dne 14. februarja lani.
Pri slovesnosti ob poimenovanju, ki jo organizira ravnateljstvo Večstopenjske šole Dolina, so sodelovale vse prosvetne in verske organizacije iz Doline in nekatera kulturna društva z območja dolinske občine.
Slovesnost se je začela ob deseti uri zjutraj v dolinski župnijski cerkvi svetega Urha škofa s slovesnim zahvalnim bogoslužjem v spomin na Josipa Pangerca; mašo je daroval  upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojzij Uran ob somaševanju dolinskega župnijskega upravitelja g. Metoda Lampeta, dolinskega župnika msgr.
Franceta Vončine in drugih duhovnikov. Svojo prisotnost je napovedala tudi mag. Anja Fabiani, poblaščena ministrica Republike Slovenije. Pri bogoslužju je združeni zbor zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta pod vodstvom dirigenta Edija Raceta in z orgelsko spremljavo prof. Petra Maranzane pel mašo v čast svetemu Cirilu in Metodu skladatelja Matije Tomca.
Verskemu obredu je sledil slovesni sprevod iz cerkve proti dolinski šoli v spremstvu  starih šolskih praporov iz Doline in Boljunca, godbe in ljudskih noš.

Slovesnost ob poimenovanju se je odvijala pred vežo šolskega poslopja, kjer so odkrili tablo ob zvokih pihalnega orkestra »Breg« in s pesmijo MoPZ »Valentin Vodnik«, krajši kulturni program, ki so ga v glavnem oblikovali učenci in dijaki, pa je potekal v Trubarjevi dvorani.

Slavnostni govor o Josipu Pangercu in njegovem zgodovinskem obdobju je imela zgodovinarka mag. Anja Fabiani. Prisotne sta pozdravila tudi dolinska županija Fulvia Premolin in Marko Manin v imenu rodbine Josipa Pangerca.