Domov - > eŠR ->

Varneje čez cesto

19.3.2014, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj in zavod za povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje - socialno podjetje Center STONOGA iz Britofa pri Kranju sta po zimskih počitnicah pristopila k skupnemu projektu varovanja otrok na poti v šolo na najbolj izpostavljenih prehodih za pešce. Prva tovrstna šola, kjer se opravlja tako varovanje, je Osnovna šola Franceta Prešerna na Zlatem polju. Varovanje poteka med 7.45 in 8.30, ko so prihodi otrok najmnožičnejši.

O tem smo se pogovarjali s Primožem Slavcem in mag. Damjanom Bertoncljem. Najprej, kako poteka tako varovanje?

Član »Stonoge« ob zaznani skupini otrok ali prihodu mlajšega, šibkejšega učenca, pa tudi, ko se promet vozil preprosto ne ustavi, s predpisanim prometnim znakom promet ustavi in pešcem omogoči varno prečkanje ceste. Zaradi boljše vidnosti je oblečen v živo rumena oblačila.

Od kod mu pooblastilo za tako ravnanje?

Zagotovljeno je v 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, ki šolam, staršem in organizacijam za varnost prometa na mestih, kjer se pričakuje večje število otrok, dovoljuje, da izvajajo varstvo otrok. Odzivi vseh udeleženih so pozitivni. Otroci se pogosto zahvalijo. Da je namen pravilen, dobivajo izvajalci potrdila tudi od voznikov, ki mnogokrat pozdravijo kar z iztegnjenim palcem.

Vas je dovolj za izvajanje te zahtevnem, a hvaležne naloge?

Glede na pričakovanja staršev in celotne družbe so bile osnovne šole in različna združenja že povabljena, da bi se pridružila pri varovanju otrok v jutranjih konicah. Tudi s tem zapisom želimo, da tisti, ki želijo pomagati pri izvajanju teh aktivnosti in imajo nekaj časa, poiščejo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj ali zavod Center Stonoga in se nam pridružijo. Kot zaznavamo, bi podobno varovanje potrebovala praktično vsaka šola.

Tovrsten model je zelo uveljavljen predvsem po skandinavskih državah in tudi že v nekaterih naših krajih. Bo ostalo le pri taki obliki varovanja otrok? Brez sodelovanja staršev?

Nadgradnja tovrstnega izvajanja varovanja prehajanja mladih pešcev čez cesto je projekt varnejše hoje otrok v šolo. Pri tem gre za spodbujanje sodelovanja in povezovanja otrok, ki obiskujejo isto šolo, in njihovih staršev. Po vnaprej trasirani poti učenci hodijo v šolo v koloni ob spremstvu dveh odraslih. Otroci se priključijo koloni na označenih zbirnih mestih. Tako se že pred poukom psiho-fizično aktivirajo, saj je jutranje gibanje zdravo. Hkrati se učijo obnašanja v prometu in posledično lahko dosežejo večjo zbranost pri pouku. Staršem je ob spremljanju otrok v šolo dano pobližje pogledati v otroški svet, saj lahko spremljajo njihovo obnašanje v skupini in sodelujejo v njihovih pogovorih.

Imajo tudi starši od tega kakšne koristi?

S tem pridobijo več časa, saj bi morali biti spremljevalci le nekajkrat mesečno. Prihranili bi tudi pri porabi goriva in večkrat tudi živce, zaradi prometno-parkirnih zagat.