Domov - > eŠR ->

Domišljijski obisk Egipta

28.3.2014, avtor: Helena Murgelj / rubrika: utrip

Tretješolci podaljšanega bivanja Osnovne šole Šmihel iz Novega mesta zelo radi ustvarjajo, zato so se odločili, da bodo sodelovali na likovnem natečaju z naslovom Domišljijski obisk Egipta, ki ga je razpisala revija National Geographic Junior. Ker so učenci želeli izvedeti čimveč o Egiptu, so skupaj z učiteljico obiskali šolsko knjižnico, kjer jim je knjižničarka Marjetka Dragman pripravila zanimivo in poučno uro. Na začetku jih je vprašala, kaj jim pride na misel ob besedi Egipt. Naštevali so besede: Kairo, piramide, država, igrica, čudne ribe, stari Egipt, kipi, levi. Z zanimanjem so prisluhnili učencu Žaku. Pripovedoval jim je o spominih na Egipt, ki ga je s starši obiskal pri šestih letih. Knjižničarka mu je zastavljala vprašanja in ga dopolnjevala. 

V nadaljevanju je učencem predstavila današnji Egipt. Učenci so izvedeli, da je Egipt v Afriki in da je Kairo  njegovo glavno mesto, da meji na Sredozemsko in Rdeče morje. Velike površine pokriva puščava, imenovana Sahara. Egipčani uporabljajo arabski jezik. Arabščina je zanimiva, ker se piše z desne proti levi in z arabsko pisavo, ki je drugačna od naše. V Egiptu živi 80 milijonov ljudi, večinoma ob reki Nil. Egipt ima zelo razvit turizem, poljedelstvo in industrijo. Egipčani imajo zelo radi svojo domovino in so nanjo ponosni. Egipčanska zastava se v šolah vsako jutro dvigne pred poukom. Ob njenem dviganju otroci pojejo himno.

Knjižničarka jim je na internetu pokazala egipčansko zastavo, ki je rdeče - belo, črna. Na njej je Saladinov orel, simbol muslimanskega vojskovodje. Knjižničarka je v nadaljevanju s pomočjo slikovnega gradiva predstavila Stari Egipt in tri največje piramide (Keopsovo, Mikerinovo in Kefrenovo), gradnjo piramid ter faraone, Kleopatro, mumije, hieroglife, sfingo, ki je pol človek, pol lev in varuje največjo, Keopsovo piramido. Egipčanske piramide so Egipčani gradili pred 4500 leti. Namenjene so posmrtnemu počitku faraonov, kraljev starega Egipta. Stari Egip����ani so verovali v posmrtno življenje, zato so poleg faraonovega trupla položili tudi predmete, ki naj bi mu služili v posmrtnem življenju, npr. hrano, glasbila, dragulje. Ker je v šolski knjižnici kar nekaj knjig na temo Egipta, so jih učenci z velikim zanimanjem samostojno pregledoval. Ura v šolski knjižnici je prehitro minila, zato so si učenci knjige o Egiptu tudi izposodili in z raziskovanjem te države nadaljevali še v učilnici. Izvedeli so marsikaj novega in svoje znanje o Egiptu nadgradili z novimi pojmi: Nil, puščava, sfinga, Keopsova piramida, faraoni … To  jim je omogočilo, da so dobili veliko idej za ustvarjanje na temo Domišljijski obisk Egipta.