Domov - > eŠR ->

Zaskrbljeni in prizadeti

2.4.2014, avtor: Miran Lavtižar, predsednik društva ANNA / rubrika: aktualno

Starši oseb s posebnimi potrebami, ki smo včlanjeni v društvo ANNA (društvo šteje nekaj nad sto članov), smo izredno zaskrbljeni in prizadeti ob novici, da se nerazumljivo zapleta z ureditvijo BIVALNE ENOTE CUDV Draga, Ig, v Grosuplju, v katero bi lahko namestili dvanajst odraslih oseb s posebnimi potrebami. Solastniki stavbe (bivša upravna stavba SGP Grosuplja) – največji delež pripada Odvetniški družbi Čeferin – namreč nerazumljivo in neargumentirano nasprotujejo nameravani preureditvi dela prostorov, ki jih je Občina Grosuplje namenila CUDV Dolfke Boštjančič, Draga, Ig.

Osnovna skrb in vloga (poslanstvo) staršev je v prizadevanju, da bi svojim otrokom omogočili in zagotovili čim boljše in vsestransko primerne življenjske pogoje (vzgoja, izobraževanje, zaposlitev, stanovanje idr.). Za enake življenjske pogoje pa se, a z neprimerno večjimi težavami in problemi srečujemo vsi tisti starši, ki imamo osebe s posebnimi potrebami. Gre za osebe, ki so zaradi svoje težke duševne in telesne prizadetosti povsem ali v veliki meri odvisni od pomoči tretjih oseb. Starši takih oseb smo (so) slej ko prej prisiljeni poiskati ustrezno namestitev v za to usposobljenih ustanovah, kjer se prizadetim osebam lahko nudijo primerne namestitvene in druge ter vsestranske življenjske pogoje (zdravstvena, fizioterapevtska, izobraževalna, delovna in varovalna idr. oskrba). V domači oskrbi tega iz raznoraznih razlogov ni možno priskrbeti in zagotoviti, še zlasti ne na daljši rok, saj se razmere v posameznih družinah lahko dokaj hitro spreminjajo (starost, onemoglost, gibalno in zdravstveno stanje, smrt in še vrsta drugih vzrokov).

V društvu ANNA poznamo in smo seznanjeni z velikim številom družin in oseb, ki bi morali svojega otroka, mladostnika ali že povsem odraslo osebo s posebnimi potrebami nujno oddati v primerno ustanovo, saj jih sami niso (nismo) sposobni negovati in obvladovati (v veliko primerih gre zaradi tega za hude osebne stiske).Teh kapacitet pa je v Sloveniji in v ljubljanski regiji odločno premalo. S prezasedenostjo in z velikim številom prošenj za sprejem se, kot nam je znano, sooča tudi Center Dolfke Boštjančič, Draga, Ig. Gre za ugledno in visoko strokovno usposobljeno ustanovo, ki je s 30-letno tradicijo med vodilnimi in največjimi v državi. Po enotah CUDV Draga se nahaja tudi dvajset oseb s posebnimi potrebami, ki so člani Društva ANNA.

In ko je na vidiku možnost, da se v Grosuplju uredi bivalna enota CUDV Draga, v kateri bi svoj življenjski prostor našlo dvanajst oseb s posebnimi potrebami, se nerazumljivo zatakne tam, kjer bi se najmanj pričakovalo. Ko že mislimo, da so mimo časi izključevanja drugačnosti in da smo to presegli, se v praksi to še vedno pojavlja. Iz tega razloga smo v društvu ANNNA zaradi opisanega nasprotovanja Odvetniške družbe Čeferin in ostalih lastnikov globoko zaskrbljeni in prizadeti. Z vsem žarom in nedeljivo podporo se društvo ANNA pridružuje prizadevanjem vodstva CUDV Draga, da bi se uspešno razrešila nastala in blokirana situacija.  Upamo, da se bo ta naš poziv dotaknil vseh, ki lahko dejavno vplivajo na ugodno razrešitev nastalega problema in da se bodo tako za mnoge šibke in pomoči prepotrebne osebe odprla vrata v novo pridobljenih prostorih v Grosupljem. 

V Ljubljani, 20. marca 2014