Domov - > eŠR ->

Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB

8.4.2014, avtor: Helena Murgelj / rubrika: aktualno

V četrtek, 27. marca 2014, je MiB – Mednarodni izobraževalni center Ljubljana organiziral že osmo strokovno konferenco učiteljev podaljšanega bivanja z naslovom Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB. Na konferenci, kjer je bilo 60 prisotnih, je bilo predstavljenih enajst predavanj in tri delavnice. Udeleženci konference so med predstavitvijo izvedli nekaj iger z različnih področij. Tudi tokratna konferenca je prinašala nekaj novosti in nove ideje, izmenjavo izjemnih praks in izkušenj posameznih učiteljev. Tudi ob osmi strokovni konferenci je nastal zbornik Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB. Urednica zbornika mag. Maruška Željeznov Seničar je v uvodni besedi zbornika zapisala: Učni dosežki učencev in njihovo psihofizično zdravje je tesno povezano tudi s tem, kako se učenec sooča z učno tesnobo in stresnimi situacijami v učnem okolju. V zborniku so predstavljene različne strategije (od glasbenih, plesnih, športnih …), ki jih lahko učitelji ali učenci sami uporabijo glede na to, katera dejavnost jim je najbližja. Zbornik vsebuje 18 prispevkov na 130 straneh in je bogat izbor prispevkov in predavanj, ki so plod večletnega praktičnega dela učiteljev podaljšanega bivanja. Konferenco so udeleženci zaključili z izpolnitvijo anketnega vprašalnika in nagradnim žrebanjem. Nekaj posameznic se bo lahko letos brezplačno udeležilo seminarja, en šolski kolektiv pa je prejel za nagrado predavanje na njihovi šoli v organizaciji Mib-a.