Domov - > eŠR ->

DESETLETJE LIKOVNE GIMNAZIJE V KNEŽJEM MESTU

7.5.2014, avtor: (gd) / rubrika: utrip

V petek, 16. 5., bo ob 18. uri v Osrednji knjižnici Celje svoja vrata odprla 10. študijska razstava dijakov umetniške gimnazije – likovne smeri na Gimnaziji Celje - Center (GCC), teden dni kasneje, v dvorcu Novo Celje, pa še velika pregledna razstava umetniških del nekdanjih dijakov in strokovnih sodelavcev programa. Z obema dogodkoma na GCC zaokrožujejo jubilejno leto najmlajšega izmed treh izobraževalnih programov na tej celjski gimnaziji, ki se z odličnimi učnimi rezultati ter široko paleto obšolskih dejavnosti uvršča med najboljše srednje šole v državi. Častni pokrovitelj celjske razstave je Mestna občina Celje, pokroviteljstvo projekta »Koraki… Za jutri« pa so prevzeli dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, g. Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje in g. Janko Kos, župan Občine Žalec.

Program umetniška gimnazija - likovna smer za knežje mesto in širšo regijo pomeni tudi poseben status na področju vzgoje in izobraževanja v naši državi, saj gre za enega najuspešnejših umetnostnih srednješolskih programov na naših tleh. V 10. letih je v programu maturiralo nekaj več kot 200 dijakov in mnogi med njimi so tudi za prihodnjo življenjsko pot izbrali likovno umetnost. Vse od šolskega leta 2003/04 se program redno predstavlja z letnimi študijskimi razstavami, kjer svoja dela na ogled postavijo vsi dijaki. Tudi tokratna, na kateri bo na ogled več kot sto del, bo pregledno prikazala najboljši izbor likovne tvornosti mladih v jubilejnem šolskem letu in skušala obiskovalce nagovoriti s kombinacijo mladostne svežine, domišljije in poznavanja likovnih zakonitosti, na ogled pa bo do konca šolskega leta.

»Umetniki«, kot imenujejo dijake tega programa na šoli, ustvarjajo v sodobno opremljeni risalnici. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki umetniške gimnazije, ki zaključujejo svoje štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetniku še vrsto strokovnih predmetov – risanje in slikanje, likovna teorija, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, osnove varovanja dediščine in bivalno kulturo. Likovne sledi dijakov umetniške gimnazije je po desetletju obstoja programa mogoče najti marsikje. Predvsem po šolskih hodnikih, stopniščih in knjižnici, v mestu, na številnih priložnostnih razstavah v šoli in zunaj nje, saj umetniška gimnazija sodeluje s številnimi kulturnimi ustanovami po vsej državi. Dijaki obiskujejo številne razstave, prirejajo srečanja z različnimi likovnimi umetniki, ustvarjajo na likovnih taborih v Ljubljani, Štanjelu, Piranu, Škofji Loki, na Slemenu in se s svojimi deli redno odzivajo tudi na različne razpise. Dijake, ki zaključijo šolanje na umetniški gimnaziji, vodi nadaljnja študijska pot na različne fakultete – poleg študijev, povezanih z likovno umetnostjo, si izbirajo tudi študij tujih jezikov, matematike, slovenščine, prava, psihologije … Likovni izdelki dijakov umetniške gimnazije kažejo na njihov razgiban, živahen pogled in mnogokrat oster ter kritičen pogled na svet, v katerem živijo.