Domov - > eŠR ->

TVU 2014

7.5.2014, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Danes je bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana) bila novinarska konferenca, na kateri smo predstavili posebnosti letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja. Andragoški center Slovenije v vlogi nacionalnega koordinatorja že od leta 1996 prireja Teden vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter različnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.
O pomenu izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja je spregovorila Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih MIZŠ ter predsednica Nacionalnega odbora za TVU. Direktorica je povedala, da je MIZŠ letos za projekt TVU namenilo 110.000,00 EUR. Po njenih besedah je vseživljenjsko učenje v sodobnem svetu nuja. Temu sledi tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
"Oktobra 2013 je bila sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih. Gre za strateški dokument, ki je začrtal smer in cilje izobraževanja odraslih v obdobju 2013-2020 v Sloveniji. Nova resolucija vključuje 6 ministrstev (prejšnja 2) in skupen predviden obseg sredstev za izobraževanje odraslih v celotnem obdobju v višini 400 milijonov EUR, kar ne vključuje sredstev Evropskega socialnega sklada. Na podlagi resolucije je bil letos sprejet Letni program izobraževanja odraslih. Že dlje časa pa ministrstvo veliko napora vlaga v pripravo operativnega programa za pridobitev evropskih sredstev v novi finančni perspektivi za dvig izobrazbene ravni prebivalstva," je dejala direktorica Elvira Šušmelj.
Kot je dejala, je tudi po zaslugi uspešne promocijske aktivnosti izobraževanja odraslih preko Tedna vseživljenjskega učenja Slovenija med najuspešnejšimi državami glede na delež prebivalstva vključenih v izobraževanje odraslih.
Dobitnike priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih je predstavil mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije. Marjutka Hafner, direktorica Urada za UNESCO, je spregovorila o častnem pokroviteljstvu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO nad projektom TVU 2014. O pomenu in značilnosti Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja 2014  pa je spregovorila mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja obeh projektov na Andragoškem centru Slovenije.
Uradno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja 2014 bo v četrtek, 8. maja, ob 11. uri v Slovenj Gradcu.
Videoposnetek novinarske konference je dosegljiv na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/8722/fcbd21057b6a10f561f629f4f7048306/
Več informacij o TVU najdete na projektni spletni strani: http://tvu.acs.si.