Domov - > eŠR ->

Spoznavanje, povezovanje, sodelovanje

21.5.2014, avtor: Damjana Korošec, foto B. Čampa in T. Vidović / rubrika: utrip

V sklopu programa Evropske skupnosti Vseživljenjsko učenj', podprograma Comenius - Večstranska šolska partnerstva, od avgusta 2012 do julija 2014 izvajamo projekt TunY[1]. V projekt so poleg naše Osnovne šole Nove Fužine vključene še osnovne in srednje šole iz Španije, Nemčije, Turčije, Poljske, Portugalske in Grčije.»TunY« je namenjen učencem in učiteljem. Poudarek je na pomenu medgeneracijskega in mednarodnega sožitja. V šolah imamo dandanes učence in dijake, ki jih imenujejo generacija Y, imenovana tudi digitalna generacija. Ta generacija že od otroštva doživlja soočenje s hitrostjo informacij in z razvojem informacijske komunikacijske tehnologije. Zaradi odraščanja z internetom in dostopa do informacij ter možnosti, ki jih ima, velja za najbolj izobraženo in ozaveščeno generacijo vseh časov.  Sodobna tehnologija ji je dala veliko širino in zato so njeni pripadniki tudi prilagodljivejši od starejših generacij. Lastnosti generacije Y so ustvarjalnost, optimizem, strpnost, tehnološka pismenost, neodvisnost, učinkovitost, pozitivna samopodoba, samozadostnost, odprtost za nove izzive in zmožnost početi več stvari hkrati. Generacija Y se tako kar pomembno razlikuje od drugih generacij, zato je prav, da se med seboj dodobra spozna in s tem ustvari razmere za bolj prilagojeno ter učinkovito sobivanje, poučevanje in učenje, kar je namen Comeniusa.                 

Medsebojno spoznavanje generacije Y in učiteljev je omogočeno z izvajanjem različnih kulturnih dejavnosti  na teme, kot so: umetnost, film, digitalni mediji, poezija, narava … v matični šoli in na mednarodnih srečanjih. Učencem je prepuščena vsa ustvarjalnost in vsebina kulturnih tem, učitelji pa jim  zagotavljajo pogoje dela in usmeritve. Učitelji jih ob njihovem motiviranem delu opazujejo z namenom, da ugotovijo, katere metode in pristopi bi lahko izboljšali rezultate poučevanja in učenja generacije Y. Vsebine »TunY-ja« umeščamo v učne načrte posameznih šolskih predmetov in v različne obšolske dejavnosti.                                                                                

Med izvajanjem projekta TunY smo obiskali države, ki so naše projektne partnerice. Od avgusta 2012 so se na matičnih šolah in srečanjih zvrstile različne dejavnosti, ki so se mednarodno povezale. Na mednarodnih srečanjih so učitelji in učenci poleg vrednot obdelali tudi umetnost, film, digitalne medije in poezijo, na sklepnem srečanju maja v Turčiji, ki je tudi formalna prijaviteljica projekta, pride na vrsto še narava. V zelo lepem spominu nam je ostal obisk na gimnaziji Janusza Korczaka v majhnem mestu Blachownia na Poljskem, kjer so predstavljali vnaprej posnete filme, ustvarjali pa so jih tudi na tamkajšnji filmski delavnici. Prva skupina je posnela grozljivko, druga komedijo in tretja kriminalko. Učenci so si razdelili vloge, izbrali režiserja, se preoblekli v kostume in se naličili. Učenci in učitelji naše šole smo se še posebej razveselili oskarja za najboljši scenarij, ki ga je napisala Sara Bašić. Prvi teden lanskih počitnic so se odpravili na srečanje na gimnaziji Elly-Heuss v Weisbadnu, na katerem so se pogovarjali  o digitalizaciji družbe, raziskovali rabo interneta, vrednotili vpliv sodobnih medijev na družbo. Pripravili so tudi iztočnice za naslednje srečanje, ki je bilo na Portugalskem, o poeziji. Oktobra lani pa so se dobili v mestu Tondela na severu Portugalske, kjer jih je gostila  Escola Secundaria c/3CEB de Tondela, ki jo obiskujejo učenci stari od 12 do 18 let. V mestnem parku so postavili instalacijo, pri čemer so morali pokazati precej spretnosti in iznajdljivosti. Prispevek tima OŠ Nove Fužine je bila uprizoritev pesmi Neže Maurer Tako sam.

Za Osnovno šolo Nove Fužine to ni prvi mednarodni partnerski projekt. Veliko izkušenj smo si nabrali že v prejšnjem, ki je bil na temo ekologije. Vsi ti podvigi brez entuziastičnega učiteljskega tima niso mogoči, saj to niso le brezplačni izleti v tujino, kot nekateri mislijo. V priprave je vloženo veliko dela, moraš imeti ideje, biti dober organizator, se znajti pri administrativnih zadevah in obvladati angleščino. Ves trud se zelo obrestuje, saj lahko učencem ponudimo nekaj več od običajnih šolskih izzivov. Z naše šole se jih je izmenjav doslej udeležilo 33, od tega več kot polovica učencev, in pri tem se tako dobro znajdejo, da jih kar ne prepoznam.

Vsak obisk v državi gostiteljici je imel enak cilj in različne poti do njega.

FebruarjA smo bili gostitelji mi. Tema tokratnega srečanja so bile vrednote. Mladi so izmed 21 za najbolj svoje prepoznali družino, svobodo, ljubezen, prijateljstvo, zdravje, spoštovanje in zabavo. Svoje videnje najpomembnejših vrednost so prikazali s fotografijami, kI so jih najprej objavili v facebookovi galeriji. Najboljše so z všečki izbrali učenci sami. Razstavljene so bile v Muzeju arhitekture in oblikovanja v Gradu Fužine. Šolarji iz Španije, Portugalske, Poljske, Grčije, Nemčije, Turčije in Slovenije so v svojih prispevkih pokazali izjemno ustvarjalnost in presenetili celo svoje učitelje. In obratno, kar je tudi cilj dveletnega projekta, podprtega z evropskim denarjem. Za njegovim polnim naslovom TunY: Mi smo generacija Y – velik izziv za učitelje se namreč skriva odkrivanje novih poti do učencev digitalne generacije.

»Ne odzivajo se, če jim ne ponudiš prave teme in pravega sredstva za izražanje, zato moramo učitelji poiskati nove metode. V projektu TunY eksperimentiramo – sedem šol ponuja sedem vsebin, ki so le okvir, v katerem vsakdo najde aktivnost, ki mu najbolj ustreza. Ugotavljamo, da se razvija velika empatija, ki ji sledi izjemna ustvarjalnost. Denimo, tema tokratnega srečanja so vrednote; to je zelo široko področje, ki ga je mogoče obdelovati na različne načine. Izmed 21 predlogov so jih izbrali sedem: družino, svobodo, ljubezen, prijateljstvo, zdravje, spoštovanje in zabavo. Nekateri so se o njih pogovarjali na razrednih urah, drugi so o tem pisali eseje itd. Kot glavno izrazno sredstvo pa smo na delavnici na Portugalskem določili fotografski aparat,« je povedala koordinatorica slovenskega dela projekta in idejna vodja razstave, učiteljica na Osnovni šoli Nove Fužine Irena Babnik.

 Prijateljstvo je, denimo, bilo predstavljeno na stebru, oblečenem v pleteno nogavico, ki je nastajal pod prsti učencev in učiteljev naše šole ter tudi staršev. Klobka niti je kar 192 ur potovala od enega do drugega  - kot je tudi prijateljstvo neskončno, toplo in nas povezuje.

Poučevanje in animiranje sedanje generacije ni lahka naloga, ugotavljajo učitelji, ki ves čas zapisujejo svoje opazke, saj bodo koncu izdali še didaktični priročnik. Sodobni učitelj mora biti vse čas zbran, polni idej in pripravljen v vsakem trenutku zamenjati program. Pomembno vlogo ima tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki odpira poti do novih znanj in omogoča mednarodne povezave. V projektu TunY predvsem ugotavljajo, da potrebujejo učenci veliko svobode, a tudi okvir, znotraj katerega se počutijo varne.

»Ko smo jim dali na voljo, da sami izberejo vsebino in načine izvedbe, smo opazili, da idej ne bi uresničili, če jih ne bi usmerjali in podpirali, saj v procesu pogosto izgubijo rdečo nit in voljo. To pomeni, da tudi sodobni učitelj še vedno postavlja pravila in meje. Teh naj bo malo, znotraj pa naj bo čim več prostora za ustvarjalnost,« poudarja Babnikova, ki je zelo navdušena nad dosežki sodelujočih.

Poleg umetniških izdelkov, predstav, razstav in člankov, ki so dostopna na spletni strani naše šole, bomo do konca šolskega leta pripravili tudi brošuro generacije Y in priročnik za učitelje. Sodelovanje v projekt vključenih učencev in učiteljev je zagotovo izboljšalo znanje angleškega jezika, poznavanje vključenih držav partneric, socialne spretnosti ter poznavanje samega sebe, kar bo sodelujočim velik doprinos pri njihovi nadaljnji karierni poti.

Izjave učencev:

Postavili smo si zelo visoke cilje, s katerimi smo želeli vsem obiskovalcem razstave prikazati, kako pomembne so nam določene vrednote. Sprva ko smo zagledali prazen razstavni prostor in le papir na katerem so bili naši načrti je delovalo vse kar smo si zadali zelo težko. Kasneje ko smo našim prijateljem iz drugih držav razložili kaj želimo narediti je vse postalo nekoliko lažje, ker so vsi imeli zamisli s katerimi so naše načrte le izpopolnili. Začeli smo ustvarjati na naših inštalacijah in vse je postalo zelo zanimivo. S skupnimi močmi smo naše inštalacije izdelali tako, kot smo si zadali. Ustvarili smo nepozabne spomine in sklenili nova prijateljstva. Ob vsem tem pa smo se srečali tudi z drugačnostjo vsakega posameznika in drugačnih kultur.    Ana Pavelić, 9. B

Srečanje TunY v moji šoli, je bila čudovita izkušnja. Dobila sme priložnost vaditi govorjenje angleščine. Med srečanjem sem spoznala veliko novih prijateljev, s katerimi imam stike še danes. Tudi z učitelji smo preživeli več časa, zaradi tega smo zdaj v boljših odnosih. Srečanje je bilo vse skozi zabavno, poučno in dobro speljano.   Mendi Planko, 9. B

Skupaj smo doživeli veliko dobrih in nekaj slabih doživetij. Veliko smo potovali, medsebojno komunicirali in se zabavali. Najlepši spomin pa je zagotovo tisti, ko smo bili tudi sami gostitelji. Ustvarili smo prečudovito razstavo, ki s seboj nosi veliko truda, smeha in lepih spominov. Sklenila sem veliko novih prijateljev ter se naučila veliko tujih jezikov. Projekt nas je zelo povezal, saj nismo le skupina, ampak smo ogromna družine.                            Aldina Bajramović, 9. B

Projekt nam je prinesel veliko novih doživetij, znanja in prijateljev. Ko smo se pripravljali na projekte, smo se zbližali tudi z učitelji. Ko so učenci in učitelji prišli v Slovenijo, smo naše inštalacije razstavili na Fužinskem gradu. Z učenci smo postali dobri prijatelji in skupaj preživeli neverjeten teden.                     Urška Špendal, 9. B