Domov - > eŠR ->

Odprto pismo

12.5.2014, avtor: Edita Mlakar / rubrika: utrip

Odprto pismo Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec, županu občine Rogatec in občinskim svetnikom, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kabinetu ministra za izobraževanje, znanost in šport, Šolskim razgledom, Rogaškim novicam, Novemu tedniku, POP TV, RTV Slovenija …  

 Odpoved delovnega razmerja sem prejela po pošti dne 14. 7. 2012. V besedilu je bil naveden tudi 40. člen KPVIZ, ki zagotavlja tudi odpravnino ob odpovedi.

Ker nakazila nikakor ni bilo, sem se obrnila na tokratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer so si moj primer podajali iz pisarne v pisarno, od pristojnosti enega k pristojnosti drugemu, dokler nisem dobila jasnega odgovora, in sicer da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne bo plačalo odpravnine zaradi napak v postopku.

Napotili so me na delovno sodišče, kjer naj bi vložila tožbo, samo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je o zadevi obvestilo Inšpektorat za šolstvo. Zoper vodstvo šole je bil uveden prekrškovni postopek in izdani so bili plačilni nalogi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je podalo tudi jasna navodila vodstvu šole, kako mora v tem primeru ravnati, saj po mnenju g. Zupančiča obstoj delovnega mesta ni bil sporen.

Seveda se vodstvu šole ni zdelo vredno upoštevati navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kaj šele, da bi me obvestilo o tem, odpravnino pa bi mi moral nakazati delodajalec najpozneje do konca odpovednega roka. Žal sem se bila primorana odločiti za tožbo na delovnem sodišču, pri čemer mi je bil v pomoč Sviz Slovenije, ki mi je tožbo sestavil in ponudil pravno pomoč. Tudi dvakratnemu naroku za mediacijo pred obravnavo se vodstvu šole ni zdelo vredno odzvati. In čas je tekel do izreka sodbe, torej 20. 2. 2014. Nedvoumno je zapisano, da mi odpravnina pripada skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in da je delodajalec dolžan obveznost izpolniti, saj je to obveznost delodajalca in ni odvisna od ravnanja pristojnega ministrstva (8. člen izrečene sodbe Pd 145/2013).

Sodni mlini so mleli, obresti pa tekle, priglašeni so bili tudi stroški zastopanja pa tudi obravnava sama ima svojo ceno in zopet neljubo razmišljanje: Le čigav denar se troši za samoumevne zadeve že v izhodišču? Izrek navedene sodbe določa plačilo odpravnine in zakonitih zamudnih obresti v 8 dneh.

Mar tudi sodba Delovnega sodišča Republike Slovenije za vodstvo VIZ OŠ Rogatec ni zavezujoča?

Na vprašanje o času izplačila je namreč g. ravnatelj Viljem Prevolšek pravnemu zastopniku Sviz Slovenije odvrnil, da je žal pozabil, da je sodba že pravnomočna, zato ni bilo nakazila.  Pa tej pozabljivosti ni bilo konca, zato sem bila primorana vložiti še izvršbo na Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je 9. 4. 2014 izdalo sklep o izvršbi VL 47957/2014, ki prav tako nalaga plačilo v osmih dneh in povrnitev stroškov izvršbe. Pa tudi ti dnevi so minili ob pravnomočnosti in izvršljivosti, le nakazila odpravnine ni.

Ker nikakor ne morem do odpravnine, ki mi nesporno pripada, sem se za pomoč zopet obrnila na g. Zupančiča na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in vodjo kabineta ministra za izobraževanje, znanost in šport g. Neubauerja. Oba sta bila presenečena, da zadeva ni bila rešena glede na navodila, ki jih je ravnatelj prejel.

Menim, da se  na tem mestu pojavi tudi vprašljiva vloga Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, od katerega bi pričakovala, da nadzira ravnanje g. ravnatelja Viljema Prevolška, da nadzira in spremlja navodila ministrstva pri tovrstnih javnih zadevah in upošteva tudi pravnomočne sodbe sodišča. Če seveda z zadevo ni bil seznanjen, se mu opravičujem in razumem njegovo podporo ravnatelju.  Vendar je Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec tako ne vede podprl odtekanje denarja davkoplačevalcev  za takšne in podobne tožbe, odškodnine, obresti in še česa …..

Sprašujem se tudi, kaj neki se bo izcimilo v zadevi, ki teče pri pristojnem sodišču, na osnovi tožbe Državnega tožilstva Republike Slovenije v zvezi s šikaniranjem na delovnem mestu. A to je že druga zgodba.

S tem odprtim pismom želim opozoriti predvsem na sporno odtekanje denarja davkoplačevalcev za globe, odškodnine, tožbe in obresti zaradi nezakonitega ravnanja in tudi na neupoštevanje navodil ministrstva kakor tudi pravnomočnih sodb sodišča.

Zaradi podobnega ravnanja je VIZ OŠ Rogatec že plačal (in še bo) precejšnje vsote denarja, zato se morajo vsi odgovorni in pristojni za dodelitev mandata za vodenje tako pomembnega javnega zavoda vprašati o vzrokih za tako ravnanje, ki ima za posledico oškodovanje javnih finančnih sredstev.

V kriznih časih bi se morali vesti racionalno in  v dobrobit učencev ter zaposlenih.

Zdaj so časi, ko učitelji, ravnatelji in civilna družba zbirajo denar za učence, ki jim zaradi krize starši ne morejo plačati malice ali kosila, v Osnovni šoli Rogatec pa velik del sredstev odvajajo za sodne postopke, mandati vodstvu pa se nadaljujejo.