Domov - > eŠR ->

Podpis bo zavezujoč za vsako vlado

7.7.2014, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ), ki je najpomembnejši organ sindikata med dvema kongresoma, se bo v sredo, 9. julija 2014 neposredno izrekal o sprejemljivosti 1,5-odstotnega skupnega letnega odliva zaposlenih iz javnega sektorja ter o podpisu aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. V skladu z dogovorom med sindikati javnega sektorja in Vlado RS naj bi dozdajšnji varčevalni ukrepi veljali tudi v letu 2015, izjema so napredovanja, saj so vladni pogajalci pristali na delno sprostitev le-teh in se strinjajo, da bodo v prihodnjem letu lahko napredovali v plačne razrede tisti javni uslužbenke in uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje, a so že več let v izhodiščnem plačnem razredu in torej do zdaj še niso napredovali.
V sklopu dogovora o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju za prihodnje leto je Vlada RS javnim uslužbencem zagotovila, da bi bila stavka ob morebitni kršitvi dogovora – če bo ta podpisan – plačana ter da se bodo ob izteku veljavnosti dogovorjenih ukrepov konec leta 2015 plačni razredi brez dodatnih pogajanj, tj. neposredno vrnili na raven pred znižanjem, kar velja tudi za regres in pokojninske premije. Za podaljšanje veljavnosti spremenjene plačne lestvice bi morala biti sicer sprejeta tudi novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, a ker tega zdaj ni več mogoče izpeljati, obstaja v dogovoru t. i. varovalka oziroma odložni pogoj, da bo dogovorjeno prenehalo veljati, če državni zbor v novem sklicu omenjene novele ne bi potrdil.
Ker SVIZ na pogajanjih ni imel mandata za odločitev o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju prek enega odstotka, tokrat dogovor izjemoma ni bil parafiran in bo, kot je že bilo zapisano, GO SVIZ v celoti sam odločil o pristopu k dogovoru. Če se večina sindikatov in zaposlenih v javnem sektorju morda ne bo opredelila za podpis dogovora o ukrepih za leto 2015, bodo vprašanja plač, regresa, pokojninskih premij, delovne uspešnosti in napredovanj prepuščena prihodnji slovenski vladi in pogajanjem ob koncu letošnjega leta, sicer pa bo podpis zdajšnje vlade pod dogovor, ki bi bil objavljen v Uradnem listu RS, zavezoval vsako vlado.