Domov - > eŠR ->

Skrivnosti Newtonovega jabolka

8.7.2014, avtor: Silvo Muršec / rubrika: utrip

V obdobju od julija 2012 do maja 2014 Osnovna šola Slave Klavore sodeluje v akciji Comenius, večstranska šolska partnerstva, s projektom »Skrivnosti Newtonovega jabolka«. Akcija je namenjena povezovanju in sodelovanju najmanj treh šol iz treh različnih sodelujočih držav na skupno temo. Projekt mora imeti jasno opredeljeno temo in predvidene lokalne in mednarodne aktivnosti. Običajno je vpet v redne šolske aktivnosti in redni učni načrt. Glavni cilj večstranskih šolskih partnerstev je prispevati k mednarodnemu sodelovanju izobraževalnih organizacij (od vrtca do srednješolske ravni). Projekt je lahko osredotočen na učence ali na šolo, sestavljajo ga načrtovane lokalne in mednarodne aktivnosti na določeno temo.  Aktivnosti oziroma rezultate določi partnerstvo v prijavi. Delo v drugačni šoli in v drugi državi omogoča razmislek o lastnih metodah poučevanja pa tudi vzpostavitev dragocenih poklicnih in osebnih stikov s kolegi na partnerski instituciji. Omenjene akcije pri nas finančno podpira in izvaja Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Skupaj s partnerji iz sedmih evropskih držav (Nemčija, Italija, Estonija, Španija, Poljska, Švedska in Turčija) smo na Osnovni šoli Slave Klavore Maribor pripravili Comenius projekt Skrivnosti Newtonovega jabolka (Secrets of Newton's Apple). Namenjen je popularizaciji pouka naravoslovnih predmetov (fizike, kemije, biologije) z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in z uporabo spletnih orodij Web 2.0. Je nadaljevanje nadvse uspešnega e-Twinning projekta Young Scientist in the Laboratory, za katerega je naša šola leta 2009 prejela evropski znak kakovosti (European Quality Label). E-Twinning projekti seveda niso finančno podprti in ne omogočajo mobilnosti otrok in učiteljev.

Na Osnovni šoli Pare Manyanet v mestu Reus v bližini Barcelone je tako med 17. in 19. oktobrom 2012 potekalo srečanje učiteljev – koordinatorjev projekta iz vseh sodelujočih držav.

Na srečanju so bili začrtani cilji in naloge do maja 2014. Cilji so bili osredotočeni na dve poglavji, in sicer: uporaba IKT opreme v vzgojno-izobraževalnem procesu (neposredna uporaba pri pouku) in načrtovanje in usklajevanje urnika mobilnosti. Upoštevajoč relativno veliko sodelujočih šol je bilo z urnikom mobilnosti ter načrtovanim številom otrok na posamezni mobilnosti potrebnega veliko dogovarjanja in usklajevanja. Upoštevati je namreč treba, da so učenci med obiskom v drugi državi nastanjeni pri družinah svojih sovrstnikov. Dogovorili smo se, da se bodo srečanja odvijala v naslednjem vrstnem redu: Nemčija (december 2012), Italija (marec 2013), Estonija (maj 2013), Slovenija (oktober 2013), Poljska (marec 2014), Švedska (april 2014) in Turčija (maj 2014).

Za našo šolo smo za učence načrtovali vsega skupaj 16 potovanj v partnerske države, na koncu pa bo skupno število 18. Tudi skupno število opravljenih mobilnosti učiteljev naše šole bo na koncu večje od prvotno načrtovanega. Učenci naše šole so načrtovano opravili nadvse resno in korektno. Tako sta, denimo, na prvem srečanju v Nemčiji v mestu Mönchengladbach dva učenca pripravila samostojno dvourno delavnico v angleškem jeziku na temo uporabe IKT tehnologije pri pouku (SumoPaint in Prezi).

Na prvem srečanju so učenci z glasovanjem izbrali logotip, ki predstavlja naš projekt. Izglasovan je bil logotip, ki ga je v spletnem orodju SumoPaint pripravil učenec naše šole, Matic Visočnik. Od srečanja do srečanja so učenci pod vodstvom različnih mentorjev pripravili videozapise o uporabi IKT in Web 2.0 orodij pri pouku. Naj navedem samo nekatere: uporaba odprtokodnega programa Tracker za videoanalizo gibanj različnih predmetov, time lapse fotografija pri opazovanju razraščanja bakterij in kaljenju semen, uporaba digitalnega merilnega kompleta Vernier, določitev hitrosti zvoka s pomočjo videoanalize, izdelava 3D anaglyph fotografij …  Žal na tem mestu ne moremo opisati vsega opravljenega dela, zato vas vabimo, da si opravljeno ogledate na naslovu http://www.sonacomenius.com/ .

Prav tako so učenci na vsakem srečanju v multimedijski obliki s pomočjo predstavitve, narejene v spletni aplikaciji Prezi, predstavili šolo, podravsko regijo in Slovenijo. Praktično na vseh srečanjih so izstopali s svojim znanjem o uporabi IKT tehnologije in spletnih orodij, z znanjem angleškega jezika in tudi s sproščenostjo in odprtostjo. S svojimi sovrstniki so hitro navezovali stike in sklepali nova prijateljstva.

 V začetku oktobra 2013 je bilo srečanje na naši šoli. Sodelujoči partnerji so za obisk naše dežele bili zelo zainteresirani, saj nas je obiskalo kar 21 učencev in 17 učiteljev iz sedmih držav partneric. Na srečanje (od 30. 9. do 4. 10. 2013) smo se na šoli temeljito pripravili. Partnerjem smo ponudili pestro paleto različnih aktivnosti: od strokovnih delavnic z uporabo IKT tehnologije in digitalnih merilnikov (v izpeljavi učiteljev in učencev šole), strokovnih obiskov in vodenih ogledov (ogled Maribora in Ljubljane, Hiše eksperimentov, Postojnske jame in Bleda) do spoznavanja kulinaričnih dobrot naše regije. V sklopu strokovnih delavnic smo posebni poudarek namenili videoanalizi gibanja "rakete" na vodni pogon z uporabo programa Tracker in merjenju različnih fizikalnih količin z uporabo digitalnih merilnih vmesnikov Vernier.

Zadnje srečanje je bilo konec maja v Diyarbakirju v Turčiji. Srečanja sta se udeležila dva učenca.

V sklopu projektnih aktivnosti smo presegli prvotno načrtovano število mobilnosti učencev in učiteljev naše šole. Sprva smo načrtovali skupno 24 mobilnosti (potovanj) v države partnerice, končno število vseh mobilnosti pa bo 34. To pomeni, da smo s sredstvi, ki smo jih prejeli za izpeljavo projekta, ravnali strogo racionalno, in sicer z željo, da omogočimo obiske drugih držav kar se da veliko učencem. Zavedamo se, da brez velike pomoči staršev otrok, ki so bili v vlogi gostiteljev gostujočih otrok in so nam pomagali tudi drugače, tega projekta ne bi mogli izpeljati tako kakovostno. Staršem se za vso pomoč najlepše zahvaljujemo. Posebna zahvala je namenjena tudi ravnateljici šole Stanislavi Frangež, ki tovrstno obliko mednarodno usmerjenega projektnega dela s svojo angažiranostjo v organizacijskem, v vsebinskem kakor tudi v izvedbenem smislu nadvse zavzeto podpira. Menimo, da takšna oblika mednarodno usmerjenega projektnega dela za vse sodelujoče, pa tudi za tiste, ki v projekt niso bili vpeti neposredno, pomeni odlično in večplastno izkušnjo, ki se z opravljenim vsebinskim delom projekta kaže v spoznavanju narodov Evropske unije. Samo dobro poznavanje narodov EU, raznolikosti kulturne dediščine in dobri medsebojni odnosi nam bodo na dolgi rok omogočili dobro, kakovostno in varno sobivanje na tem koščku planeta. Ta pozitivna izkušnja nam daje spodbudo, da s tako obliko dela v sklopu Erasmus+ projektno usmerjenega dela nadaljujemo.