Domov - > eŠR ->

Rudarji iz rovov v srca

26.8.2014, avtor: Sabina Potrbin / rubrika: utrip

V četrtek, 21. avgusta 2014, je na Brdu pri Kranju potekala predstavitev rezultatov enoletnega projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, ki je potekal na več slovenskih šolah in je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Na predstavitvi so bili predstavljeni primeri dobre prakse, realizirane v času trajanja projekta.

Na začetku šolskega leta 2013/2014 so se STPŠ Trbovlje, Srednja šola Zagorje, OŠ NHR Hrastnik in OŠ Ivana Cankarja Trbovlje združile v izvajanje projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK), ki so ga mentorice, združene v sodelovalno mrežo, poimenovale  Rudarji – iz rovov v srca.  

Simona Izgoršek, Vanda Macerl, Tina Šantej in Sabina Potrbin so vodile enoletni skupni projekt, katerega osnovni cilji so bili obuditi, raziskati in ohranjati spomin na zasavsko kulturno dediščino – rudarstvo, raziskati rudarjenje s čim več možnih vidikov (običaji, navade, kultura bivanja, preživljanje prostega časa, higiena, oblačila, vloga žensk v rudarski družini, tehnični pripomočki, idr.), odpravljati medgeneracijske razlike, sodelovati z lokalno skupnostjo, povečati zavest o pripadnosti domačemu kraju, zagotoviti prenašanje ustnega izročila in posledično dvigniti samopodobo prebivalcev vseh treh občin.

Skupne dejavnosti učencev in dijakov, povezanih v zasavsko mrežo, so bile usmerjene v krepitev pozitivnih odnosov ter povezovanje z lokalno skupnostjo; iskali so informacije neposredno pri "pričah" (starši, stari starši in drugi posamezniki) pri posameznikih, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z rudarjenjem ali spominom nanj. Povezovanje je potekalo na več ravneh (na šoli, med šolami, z posamezniki ali ustanovami v lokalni skupnosti) in na različne načine (socialna omrežja, uporaba IKT, prostovoljstvo, vključevanje v že obstoječe mreže). Na posameznih šolah so bile konkretne dejavnosti prilagojene starostni stopnji sodelujočih in vrstam programov (OŠ, SŠ, OŠ s prilagojenim programom, nadarjeni). S skupno zaključno prireditvijo so izvajalci predstavili vse tri občine in sodelujoče v projektu.

Namen projekta –  izvajanje dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti – je bil dosežen. Konec rudarjenja prinaša mnoge negativne posledice: povečuje se socialna negotovost ljudi, varnosti, ki sta jo več kot sto let nudili rudnik in z njim povezana industrija, ni več. Čeprav so leta rudarjenja na krajini pustila tudi rane, je bil namen  projekta pogledati na rudarstvo kot del kulturne tradicije.   

Izvajalci projektnih aktivnosti so pokazali veliko motivacije, ustvarjalnosti in interesa za dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih.

Zasavske koordinatorice projekta so rezultate skupnega dela na Brdu odlično predstavile. Vešče so uporabe informacijske tehnologije, osebne predstavitve in empatije, ki je navdušila poslušalce. Menijo, da njihove izkušnje, pridobljene pri izvajanju skupnega projekta, lahko predstavljajo podlago ali celo vzorec pri ohranjanju kulturne dediščine in dvigovanju socialnega in kulturnega kapitala ne le v Zasavju, temveč tudi drugje po Sloveniji.

SKK projekt se nadaljuje še do decembra 2014.