Domov - > eŠR ->

Evropska knjižnica pod krošnjami

4.9.2014, avtor: (šm) / rubrika: utrip

Politični dokumenti, ki jih sprejme Evropska unija, vplivajo tudi na naše vsakdanje življenje. Eden izmed mnogih takšnih dokumentov je tudi Evropa 2020, ki so ga države članice sprejele marca 2010, kot odgovor na finančno krizo, da bi izboljšale gospodarsko rast in ustvarile razmere za trajnostno naravnan razvoj, osredotočen na pametne tehnologije in socialno vključenost. Če želimo ta dokument približati našim potrebam in ga sooblikovati z našimi idejami, se moramo do njega opredeliti. To lahko storimo le, če poznamo njegovo vsebino. Prav zato, da bi bili evropski državljani informirani, ozaveščeni in tako sposobni zavzeti svoje pravo stališče do dokumenta Evropa 2020, se na različnih lokacijah v vseh državah članicah v sklopu Evropske knjižnice pod krošnjami odvijajo ulični pogovori, ki predstavljajo glavna področja dokumenta.

Eden izmed ciljev dokumenta Evropa 2020 določa: » ... zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 ali za 30 odstotkov ob pogojih, ki to omogočajo, povečanje deleža obnovljivih virov energije v naši končni porabi energije za 20 odstotkov in povečanje energetske učinkovitosti za 20 odstotkov.« Zato smo se 3. 9. letos v Ljubljani pogovarjali o okolju, in sicer v družbi mag. Vide Ogorelec, ki se namreč že vrsto let posveča prav okolju, med drugim je tudi ustanoviteljica in direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Več v prihodnjih Šolskih razgledih - ŠR 14/2014!