Domov - > eŠR ->

Zavodovo tradicionalno srečanje

12.9.2014, avtor: (nm) / rubrika: aktualno

Na Osnovni šoli Poljčane se je 12. septembra letos začelo tradicionalno, že XXIX. strokovno srečanje delavcev Zavoda RS za šolstvo, ki ga je tokrat organizirala Območna enota Zavoda RS za šolstvo Maribor. Na srečanju je sodelovalo več kot 150 delavcev Zavoda.

Po uvodnih pozdravih mag. Vere Bevc, predstojnice Območne enote Zavoda RS za šolstvo Maribor, ravnateljice poljčanske šole mag. Francke Mravlje, župana Občine Poljčane gospoda Stanislava Kovačiča ter direktorja Zavoda RS za šolstvo dr. Vinka Logaja, so se v kulturnem  programu predstavili učenci šole gostiteljice.

Sledil je strokovni del, in sicer plenarna predavanja na temo S sodelovanjem do dviga ravni znanja s predavatelji prof. dr. Lučko Lorber, prorektorico na Univerzi v Mariboru, prof. ddr. Ano Vovk Korže, prodekanico na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Brigito Žarkovič Adlešič,  vodjo Središča za profesionalni razvoj na Zavodu RS za šolstvo. Strokovni del je sklenil direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj.

V dvorcu Štatenberg  so slavnostni del začeli s kulturnim programom, v katerem so se predstavili dijaki in dijakinje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Zbrane sta nagovorila direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Vinko Logaj in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Skupaj sta podelila priznanja delavcem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za leto 2014, za strokovne dosežke, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter k njegovemu razvoju. Prejeli so jih Mira Hedžet Krkač, profesorica slovenščine in angleščine, OE Koper; Milena Kerndl, doktorica znanosti s področja didaktike literarnih ved, OE Maribor; Natalija Kocjančič, magistrica znanosti s področja likovne pedagogike, OE Ljubljana, Danijel Lilek, profesor zgodovine in geografije, OE Maribor in Stanka Preskar, doktorica znanosti s področja kemijskega izobraževana, OE Novo mesto. Več o nagrajencih v posebnem prispevku.

Na srečanju so bila podeljena tudi priznanja za dolgoletno neprekinjeno delo na Zavodu RS za šolstvo. Letos bodo prejeli priznanje za 10 let dela na Zavodu: Tadej Blatnik, mag. Marjeta Borstner, dr. Sergio Crasnich, Franc Dretnik, mag. Karmen Klavžar, Danijel Lilek, Matejka Lovše, Nada Nedeljko, Primož Plevnik, Nevenka Štraser in Karmen Švajger Savič; za 20 let pa mag. Cvetka Bizjak, Vincenc Filipčič, Jožica Jarc, dr. Silva Kos Knez, Igor Lipovšek, dr. Zora Rutar Ilc, Urška Stritar, Nives Zore, dr. Amalija Žakelj in Brigita Žarkovič Adlešič.